Spottet

Bog: "Universell utforming og samfunnsdeltakelse"

Bog: "Universell utforming og samfunnsdeltakelse"

Spottet

Norsk bogudgivelse dykker ned i teori og begreber om individ og fællesskaber set i forhold til ligestilling og samfundsdeltagelse.

I bogen betragtes universel udforming som en demokratisk strategi, der skal forankres i menneskerettighederne. På en enkel måde forklarer og udfolder Inger Marie Lid de mange begreber og forhold, som gør sig gældende i forhold til samfundsdeltagelse; fra medborgerskab og etik til lovgivning og tværfaglige samarbejdsprocesser.

Selvom bogen er skrevet i en norsk kontekst, er den relevant for alle, som beskæftiger sig med design, arkitektur og planlægning (helt fra første skitse, men også i driften), infrastruktur, transport, undervisning, sundhed og rehabilitering. Både fordi den tilbyder et begrebsapparat, men også fordi den sætter FN's Handicapkonvention i relation til menneskelig mangfoldighed og hverdagen i et samfund. 

Bogen er på norsk og skrevet af Inger Marie Lid, der er professor ved VID vitenskapelige høgskole. Den er udkommet på Cappelen Dam Akademisk, og du kan finde den her.

Den 27. februar 2020 lanceres bogen ved et frokostseminar på VID vitenskapelige høyskole i Oslo. Du kan læse mere om arrangementet her.

¹ The Center for Universal Design

² Universal Design, Barrier Free Environments for Everyone. Af Ron Mace i Designers West. 33, (1), (1985), s. 147-152.

³ Ibid.

⁴ Grangaard, Sidse: Analyse af bygherrens tilgang til tilgængelighed og universelt design i byggeriet, SBi 2018:02

⁵ Ryhl, Camilla: Tilgængelighed - udfordringer begreber og strategier, SBi 2009:12

⁶ Ryhl, Camilla og Frandsen, Anne Kathrine: Handicaporganisationernes hus Evaluering af proces og værk, 2016

⁷ Design for all: Stockholmsdeklarationen

⁸ Steinfeld, Edward: The Future of Universal Design

⁹ Ibid.

¹⁰ Steinfeld, Edward og Maisel, Joana: Universal Design: Creating Inclusive Environments (De otte mål er oversat af Rumsans)


I bogen betragtes universel udforming som en demokratisk strategi, der skal forankres i menneskerettighederne. På en enkel måde forklarer og udfolder Inger Marie Lid de mange begreber og forhold, som gør sig gældende i forhold til samfundsdeltagelse; fra medborgerskab og etik til lovgivning og tværfaglige samarbejdsprocesser.

Selvom bogen er skrevet i en norsk kontekst, er den relevant for alle, som beskæftiger sig med design, arkitektur og planlægning (helt fra første skitse, men også i driften), infrastruktur, transport, undervisning, sundhed og rehabilitering. Både fordi den tilbyder et begrebsapparat, men også fordi den sætter FN's Handicapkonvention i relation til menneskelig mangfoldighed og hverdagen i et samfund. 

Bogen er på norsk og skrevet af Inger Marie Lid, der er professor ved VID vitenskapelige høgskole. Den er udkommet på Cappelen Dam Akademisk, og du kan finde den her.

Den 27. februar 2020 lanceres bogen ved et frokostseminar på VID vitenskapelige høyskole i Oslo. Du kan læse mere om arrangementet her.

Alle kan komme tæt på vandet og få en naturoplevelse

Udsigtsbroen tilbyder alle en sanselig oplevelse, for her kan man stikke fingrene i vandet, kigge på og høre vandet eller opleve det rige dyreliv omkring søen.

Sanselige oplevelser for alle

Overalt taler anlægget til sanserne. Her er noget at kigge på, noget at røre ved, noget at lytte til og noget at mærke. Og alle kan komme rundt og deltage. Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.
Arkitekt
1:1 landskab, rådgiver på brugerindvolveringenN
Bygherre / ordregiver
Med støtte fra
Realiseret

+ Læs mere

Litteratur

No items found.

Flere spots

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.

Også værd at kigge på