32 anbefalinger til mere mangfoldige boliger

Spottet
Forsiden af Boliglaboratoriets nye publikation Boligpapir. Grøn forside med tekst: Boligpapir - Sådan kan vi ændre boligbyggeriet sammen
No items found.

Boliglaboratoriet er klar med 32 konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan skabe boligformer til alle slags mennesker og familier, der er både klimamæssigt og socialt bæredygtige, og imødekommer det generelle behov for flere boliger. Vi har set nærmere på det netop offentliggjorte Boligpapir, som indeholder mange fine tanker.

Fællesskabsfremmende kvadratmeter, mindre boligtyper til forskellige familieformer, national forsøgsordning for eksperimenterende boligbyggeri. Det er blot tre nedslag i de i alt 32 anbefalinger, som de syv teams i Boliglaboratoriet har præsenteret. Anbefalingerne, der er samlet i et nyt boligpapir, er rettet mod både arkitekter og beslutningstagere, der har indflydelse på, hvordan fremtidens boliger ser ud.

Boliglaboratoriet er et samarbejde mellem Realdania og Statens Kunstfond, der blev lanceret i 2020.

Boligpapiret og Boliglaboratoriets arbejde generelt tager udgangspunkt i nogle af tidens store spørgsmål, bl.a. hvad er den gode bolig? Hvordan bygger vi til de mange? Og kan vi ændre oplevelsen af, hvad den gode bolig er, så den ikke længere defineres af dyre materialer eller ekstra kvadratmeter, men af arkitektonisk kvalitet, der skaber gode rammer for menneskelige relationer?

Læs også: Nyt boliglaboratorium har fokus på familieformer og fællesskaber

Foruden de 32 anbefalinger ser boligpapiret nærmere på syv projekter, der skal realiseres i den nærmeste fremtid. Et af disse er opførelsen af almene boliger i Carlsberg Byen, der ikke er tegnet som standardboliger, men retter sig direkte mod den enlige forælders behov. Huslejen er holdt på overkommeligt niveau for en enkelt indkomst, og der er fokus på fleksibilitet, der tillader at boligen ændrer sig mellem ugerne, og fællesskab for både børn og voksne. Det er et spændende greb, som vi ser frem til at se udført.

Generelt er det positivt, at det sociale fællesskab står centralt i både eksempler og anbefalinger, ikke mindst i anbefalingen om at skabe bedre rammer for, at boligsektoren kan blive socialt inkluderende. Den tanke ligger i klar forlængelse af Steinfeld og Maisels mål 6 om social integration. I anbefalingen er det tanken både, at de fysiske rammer skal rumme mangfoldighed, men aktiviteter spiller også en rolle, for fællesskab opstår ikke af sig selv.

Du finder alle de 32 anbefalinger og de øvrige seks, spændende projekter i den gratis publikation her.

Fællesskabsfremmende kvadratmeter, mindre boligtyper til forskellige familieformer, national forsøgsordning for eksperimenterende boligbyggeri. Det er blot tre nedslag i de i alt 32 anbefalinger, som de syv teams i Boliglaboratoriet har præsenteret. Anbefalingerne, der er samlet i et nyt boligpapir, er rettet mod både arkitekter og beslutningstagere, der har indflydelse på, hvordan fremtidens boliger ser ud.

Boliglaboratoriet er et samarbejde mellem Realdania og Statens Kunstfond, der blev lanceret i 2020.

Boligpapiret og Boliglaboratoriets arbejde generelt tager udgangspunkt i nogle af tidens store spørgsmål, bl.a. hvad er den gode bolig? Hvordan bygger vi til de mange? Og kan vi ændre oplevelsen af, hvad den gode bolig er, så den ikke længere defineres af dyre materialer eller ekstra kvadratmeter, men af arkitektonisk kvalitet, der skaber gode rammer for menneskelige relationer?

Læs også: Nyt boliglaboratorium har fokus på familieformer og fællesskaber

Foruden de 32 anbefalinger ser boligpapiret nærmere på syv projekter, der skal realiseres i den nærmeste fremtid. Et af disse er opførelsen af almene boliger i Carlsberg Byen, der ikke er tegnet som standardboliger, men retter sig direkte mod den enlige forælders behov. Huslejen er holdt på overkommeligt niveau for en enkelt indkomst, og der er fokus på fleksibilitet, der tillader at boligen ændrer sig mellem ugerne, og fællesskab for både børn og voksne. Det er et spændende greb, som vi ser frem til at se udført.

Generelt er det positivt, at det sociale fællesskab står centralt i både eksempler og anbefalinger, ikke mindst i anbefalingen om at skabe bedre rammer for, at boligsektoren kan blive socialt inkluderende. Den tanke ligger i klar forlængelse af Steinfeld og Maisels mål 6 om social integration. I anbefalingen er det tanken både, at de fysiske rammer skal rumme mangfoldighed, men aktiviteter spiller også en rolle, for fællesskab opstår ikke af sig selv.

Du finder alle de 32 anbefalinger og de øvrige seks, spændende projekter i den gratis publikation her.

Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.