Indblik: Cora Valloire

Interview
Grå baggrund med Rumsans-grafik, en gul prik, et sort/hvidt portræt af Cora Valloire og teksten Indblik
No items found.

Universelt design-nudging og et nyudviklet værktøj er blandt arbejdsopgaver for arkitekt hos Dissing+Weitling, Cora Valloire. Hun ville ønske, at man tænkte mere på helheden og mindre på krav. Det fortæller hun mere om i årets sidste Indblik.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle

Cora Valloire er uddannet arkitekt og arbejder i dag på tegnestuen Dissing+Weitling. Efter en uddannelse til tilgængelighedsrevisor BYG tog hun skridtet videre med masteruddannelsen i Inkluderende Arkitektur på Aalborg Universitet, som hun netop har afsluttet.

Universelt design fylder altså en stor del af den hverdag, som hun her giver os et indblik i.

Hvordan arbejder du med inkluderende fysiske rammer i dit arbejde?

"Hos Dissing+Weitling arbejder jeg både med universelt design på et overordnet, strategisk niveau og konkret og detaljeorienteret i forhold til enkelte projekter. Jeg arbejder med at implementere UD på flere måder.  

Jeg står for UD-nudging. Min UD-nudging af tegnestuens medarbejdere består blandt andet af ugentlige informative e-mails med gode eksempler på UD.  Jeg deler også gode eksempler på Steinfeld & Maisels’ 8 UD-mål ved at printe små plakater med billeder og tekst og hænge dem op på travle steder på tegnestuen – fx ved siden af kaffemaskinen. 

Derudover vejleder jeg også på projektniveau, bl.a. ved hjælp af vores eget specialudviklede værktøj, som både er en huskeliste, et designredskab og et kvalitetssikringsskema. Og så hjælper jeg selvfølgelig med hverdagsspørgsmål som hvor meget og hvor lidt overfladekontrast, der kræves et givent sted, om WC-HC-layoutet er i orden, eller hvor stor afstand, der skal være fra en dør osv." 

Hvorfor er det i dine øjne vigtigt at beskæftige sig med universelt design? 

"Universelt design er et must i arbejdet med arkitektur, fordi det er måden hvorpå, vi kan

  • Inkludere så mange brugergrupper som muligt og skabe plads til mangfoldighed.
  • Give brugeren en god oplevelse igennem de fysiske rammer.
  • Øge kvaliteten af arbejdet og arkitekturen.
  • Skabe ligeværdig arkitektur.
  • Tegne et demokratisk design og i videre forstand forme en demokratisk by."

Hvad oplever du som den største forhindring i forhold til at skabe inkluderende arkitektur lige nu? 

"Jeg oplever, at mange – både bygherrer og arkitekter – stadig tænker, at universelt design er det samme som tilgængelighed. Måske bliver der også derfor fokuseret alt for ensidigt på “krav” og mindre på helhed.

Det betyder desværre ofte, at UD-anbefalinger og -anvisninger, som ville kunne løfte det færdige resultat, skrottes under henvisning til, at de netop ikke er krav, eller fordi de opfattes som unødigt fordyrende for et projekt."   

Hvad ville du ønske, at alle i branchen vidste om universelt design? 

"At universelt design ikke behøver at betyde, at et projekt bliver dyrere. Men det er meget nemmere at opnå et godt resultat, hvis man tænker universelt design ind helt i starten af designprocessen. Det kan gøre en virkelig stor forskel for mange mennesker, og det er både ansvarligt og empatisk at tænke på alle brugeres behov.

Jeg tror også på, at det kan betale sig at efterspørge løsninger inden for universelt design. Måske kan vi skubbe på den viden og udvikling, hvis der ligefrem skabes en gulerod fra lovgivningens side for de bygherrer, som går forrest. På samme måde som vi ser det på DGNB-området. Universelt design er kommet for at blive, og nogle gange er det netop universelt design, der gør vores arkitektur særlig god.

Blandt andet derfor er er jeg nu også ved at udarbejde UD-guidelines, som bliver offentliggjort og tilgængelige for alle i branchen, så vi kan fremme tilblivelsen af endnu mere ligeværdig arkitektur. Vi arbejder på en struktur med et generelt hovedemne plus tre mere specifikke anbefalinger til vores forretningsområder. Det bliver et levende dokument på cirka 10-15 sider med billeder, tekst og eksempler, som vi løbende opdaterer i takt med, at nye teknologier og viden kommer til."

Cora Valloire er uddannet arkitekt og arbejder i dag på tegnestuen Dissing+Weitling. Efter en uddannelse til tilgængelighedsrevisor BYG tog hun skridtet videre med masteruddannelsen i Inkluderende Arkitektur på Aalborg Universitet, som hun netop har afsluttet.

Universelt design fylder altså en stor del af den hverdag, som hun her giver os et indblik i.

Hvordan arbejder du med inkluderende fysiske rammer i dit arbejde?

"Hos Dissing+Weitling arbejder jeg både med universelt design på et overordnet, strategisk niveau og konkret og detaljeorienteret i forhold til enkelte projekter. Jeg arbejder med at implementere UD på flere måder.  

Jeg står for UD-nudging. Min UD-nudging af tegnestuens medarbejdere består blandt andet af ugentlige informative e-mails med gode eksempler på UD.  Jeg deler også gode eksempler på Steinfeld & Maisels’ 8 UD-mål ved at printe små plakater med billeder og tekst og hænge dem op på travle steder på tegnestuen – fx ved siden af kaffemaskinen. 

Derudover vejleder jeg også på projektniveau, bl.a. ved hjælp af vores eget specialudviklede værktøj, som både er en huskeliste, et designredskab og et kvalitetssikringsskema. Og så hjælper jeg selvfølgelig med hverdagsspørgsmål som hvor meget og hvor lidt overfladekontrast, der kræves et givent sted, om WC-HC-layoutet er i orden, eller hvor stor afstand, der skal være fra en dør osv." 

Hvorfor er det i dine øjne vigtigt at beskæftige sig med universelt design? 

"Universelt design er et must i arbejdet med arkitektur, fordi det er måden hvorpå, vi kan

  • Inkludere så mange brugergrupper som muligt og skabe plads til mangfoldighed.
  • Give brugeren en god oplevelse igennem de fysiske rammer.
  • Øge kvaliteten af arbejdet og arkitekturen.
  • Skabe ligeværdig arkitektur.
  • Tegne et demokratisk design og i videre forstand forme en demokratisk by."

Hvad oplever du som den største forhindring i forhold til at skabe inkluderende arkitektur lige nu? 

"Jeg oplever, at mange – både bygherrer og arkitekter – stadig tænker, at universelt design er det samme som tilgængelighed. Måske bliver der også derfor fokuseret alt for ensidigt på “krav” og mindre på helhed.

Det betyder desværre ofte, at UD-anbefalinger og -anvisninger, som ville kunne løfte det færdige resultat, skrottes under henvisning til, at de netop ikke er krav, eller fordi de opfattes som unødigt fordyrende for et projekt."   

Hvad ville du ønske, at alle i branchen vidste om universelt design? 

"At universelt design ikke behøver at betyde, at et projekt bliver dyrere. Men det er meget nemmere at opnå et godt resultat, hvis man tænker universelt design ind helt i starten af designprocessen. Det kan gøre en virkelig stor forskel for mange mennesker, og det er både ansvarligt og empatisk at tænke på alle brugeres behov.

Jeg tror også på, at det kan betale sig at efterspørge løsninger inden for universelt design. Måske kan vi skubbe på den viden og udvikling, hvis der ligefrem skabes en gulerod fra lovgivningens side for de bygherrer, som går forrest. På samme måde som vi ser det på DGNB-området. Universelt design er kommet for at blive, og nogle gange er det netop universelt design, der gør vores arkitektur særlig god.

Blandt andet derfor er er jeg nu også ved at udarbejde UD-guidelines, som bliver offentliggjort og tilgængelige for alle i branchen, så vi kan fremme tilblivelsen af endnu mere ligeværdig arkitektur. Vi arbejder på en struktur med et generelt hovedemne plus tre mere specifikke anbefalinger til vores forretningsområder. Det bliver et levende dokument på cirka 10-15 sider med billeder, tekst og eksempler, som vi løbende opdaterer i takt med, at nye teknologier og viden kommer til."

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse