Havfruefløjterne

Eksempel
Billede af havfruefløjterne, som er nogle stålsøjler der er placeret i vandet ved Østerstrand.
Foto: Lars Kronborg Bak

Godt tyve stålsøjler placeret som en spiral danner ved Østerstrand trygge rammer for at bruge og opleve, at havet for alle, der har brug for ekstra støtte, sikkerhed eller en ny måde at bevæge sig på i vandet.

Realiseret
2017-19
Bygherre
Fredericia Kommune, Dansk Blindesamfund, Trygfonden, Friluftsrådet
Arkitekt
Fredericia kommune
Se alle
Læs op

Lidt længere nede af kysten fra Østerstrand finder man Havfruefløjterne – en række søjler i cortenstål med et laserskåret mønster er opstillet i snegleform. Sådan danner de rammerne for trygge oplevelser ved stranden, og skaber rum for at alle kan bruge og opleve havet på ligeværdig vis. 

Badeanlægget Havfruefløjterne er en del af Østerstrand. Det er inspireret af land art¹, og på den måde er det tydeligt, at intentionen var at etablere et badeanlæg, der også bidrager til stedet og landskabet, når det ikke er i brug. Anlægget består af ca. 25 søjler i stål, der alle er forbunde af et reb, så man let og uhindret kan bevæge sig fra søjle til søjle.

Trygge oplevelser ved havet for alle

For mange mennesker kan mødet med havet være både skræmmende og overvældende. Havfruefløjterne tilbyder badeoplevelser for alle, der har brug for en tryg ramme. Oprindeligt var de tiltænkt mennesker med en synsnedsættelse, der kan have meget svært ved at orientere sig i åbent hav, men i dag er der skabt brugsmuligheder for alle fra børnefamilier til motionshold. 

Selve badesneglen, som den hed oprindelig giver mulighed for forskellige brugsmønstre. Man kan følge rebet, man kan forlade det og bevæge sig til den modsatte siden, eller man kan svømme inde i det trygge rum, som snegleformen danner. Når man føler sig mere tryg, kan man også svømme væk fra Havfruefløjterne, vende om og svømme tilbage til dem. Når man har fundet tilbage til dem, er det let at orientere sig og komme trygt i land – præcis det samme sted, som man kom fra. 

Afstand øger tryghed 

Havfruefløjterne er bevidst placeret med stor afstand til strandens mere støjende områder, hvor badegæster springer i vandet, for at undgå at brugere med en synsnedsættelse bliver desorienterede. Dette, fortæller kommunen, er sket efter ønske fra brugerne, der kan have svært ved at orientere sig steder, hvor der mange mennesker og lyde.

Der er også installeret særligt led-lys i toppen, så anlægget også kan opleves om aftenen eller de mørkere måneder af året.

¹ Land art er en kunstretning, der opstod i 60’erne og 70’erne, og er kunst, der er skabt direkte i et landskab. Det kunne fx være at skabe et stykke ‘landkunst’ ud af et område eller danne nye strukturer eksempelvis ved hjælp af sten eller grene. Læs mere her.

Lidt længere nede af kysten fra Østerstrand finder man Havfruefløjterne – en række søjler i cortenstål med et laserskåret mønster er opstillet i snegleform. Sådan danner de rammerne for trygge oplevelser ved stranden, og skaber rum for at alle kan bruge og opleve havet på ligeværdig vis. 

Badeanlægget Havfruefløjterne er en del af Østerstrand. Det er inspireret af land art¹, og på den måde er det tydeligt, at intentionen var at etablere et badeanlæg, der også bidrager til stedet og landskabet, når det ikke er i brug. Anlægget består af ca. 25 søjler i stål, der alle er forbunde af et reb, så man let og uhindret kan bevæge sig fra søjle til søjle.

Trygge oplevelser ved havet for alle

For mange mennesker kan mødet med havet være både skræmmende og overvældende. Havfruefløjterne tilbyder badeoplevelser for alle, der har brug for en tryg ramme. Oprindeligt var de tiltænkt mennesker med en synsnedsættelse, der kan have meget svært ved at orientere sig i åbent hav, men i dag er der skabt brugsmuligheder for alle fra børnefamilier til motionshold. 

Selve badesneglen, som den hed oprindelig giver mulighed for forskellige brugsmønstre. Man kan følge rebet, man kan forlade det og bevæge sig til den modsatte siden, eller man kan svømme inde i det trygge rum, som snegleformen danner. Når man føler sig mere tryg, kan man også svømme væk fra Havfruefløjterne, vende om og svømme tilbage til dem. Når man har fundet tilbage til dem, er det let at orientere sig og komme trygt i land – præcis det samme sted, som man kom fra. 

Afstand øger tryghed 

Havfruefløjterne er bevidst placeret med stor afstand til strandens mere støjende områder, hvor badegæster springer i vandet, for at undgå at brugere med en synsnedsættelse bliver desorienterede. Dette, fortæller kommunen, er sket efter ønske fra brugerne, der kan have svært ved at orientere sig steder, hvor der mange mennesker og lyde.

Der er også installeret særligt led-lys i toppen, så anlægget også kan opleves om aftenen eller de mørkere måneder af året.

Orientering skaber tryghed

Det er lettere at føle sig tryg i og fortrolig med havet, når man hele tiden ved, hvor man er henne, og hvordan man kommer tilbage til land. Der er Havfruefløjterne for mange en kæmpe hjælp.

Danskernes fortrolighed med vand

En undersøgelse foretaget af Trygfonden og Dansk Svømmeunion viser, at kun lidt over halvdelen af den danske befolkning kan anses for at være svømmeduelige (defineres ved at kunne svømme over 200 meter uden hjælpemidler). Og at ca. hver 10. slet ingen fortrolighed med vand har. For disse grupper kan støttende elementer som Havfruefløjterne være en måde at blive fortrolig med vand på. I de trygge forhold er det nemmere at komme væk fra følelsen af, at vand er forbundet med et kontroltab, fordi man her hele tiden har mulighed for at holde fast i noget.

Film

No items found.
Et billede af de 28 stålsøjler kaldet “Havfruefløjterne”, der er blevet opsat i havet ved FredericiaEt billede af de 28 stålsøjler kaldet “Havfruefløjterne”, der er blevet opsat i havet ved Fredericia

Havfruefløjterne som landart om vinteren.

Foto ©
Lars Kronborg Bak
På billedet ses Havfruefløjterne med deres hullede mønster ved solnedgang omringet af blikklart vandPå billedet ses Havfruefløjterne med deres hullede mønster ved solnedgang omringet af blikklart vand

Havfruefløjterne i solnedgang.

Foto ©
Cecilia Hansen
Her ses et luftfoto af Havfruefløjterne. Oppefra kan man se, hvordan de enkelte søjler danner en spiralform og deres funktion som 'land art' bliver tydelig.Her ses et luftfoto af Havfruefløjterne. Oppefra kan man se, hvordan de enkelte søjler danner en spiralform og deres funktion som 'land art' bliver tydelig.

Havfruefløjterne havde arbejdstitlen: badesneglen. Det var borgerne i kommunen, der kom op med det mere poetiske navn.

Foto ©
Klaus FIsker og Fredericia Kommune
En rampe fører ned til Havfruefløjterne, der er forbundet af et reb, man kan holde fast iEn rampe fører ned til Havfruefløjterne, der er forbundet af et reb, man kan holde fast i

Man ledes hen til Havfruefløjterne ad en sti i et andet materiale.

Foto ©
Lars Kronborg Bak
Billedet viser Havfruefløjterne på en sommerdag. Vi kan se, at søjlerne er forbundne af et reb, som skaber tryghed for alle men også inviterer til forskellige former for brug.Billedet viser Havfruefløjterne på en sommerdag. Vi kan se, at søjlerne er forbundne af et reb, som skaber tryghed for alle men også inviterer til forskellige former for brug.

Havfruefløjterne er forbundne af et reb, som man enten kan følge eller bruge som ekstra støtte, når man bevæger sig fra søjle til søjle.

Foto ©
Lars Kronborg Bak
Et billede der viser Havfruefløjternes mere afsides placering væk fra den mere offentlige del af ØsterstrandEt billede der viser Havfruefløjternes mere afsides placering væk fra den mere offentlige del af Østerstrand

Havfruefløjterne er placeret med god afstand til den øvrige del af Østerstrand for at sikre, at personer med nedsat syn kan orientere sig.

Foto ©
Fredericia Kommune
Billedet viser Havfruefløjterne om aftenen, hvor LED-lamperne i toppen er tændt. Det ekstra lys skaber tryghed, men gør også at Havfruefløjterne er en god oplevelse om aftenen.Billedet viser Havfruefløjterne om aftenen, hvor LED-lamperne i toppen er tændt. Det ekstra lys skaber tryghed, men gør også at Havfruefløjterne er en god oplevelse om aftenen.

Der er installeret LED-lamper i toppen af Havfruefløjterne, så de også er en oplevelse om aftenen samtidig med, at det ekstra lys skaber tryghed.

Foto ©
Fredericia Kommune

Der er installeret LED-lamper i toppen af Havfruefløjterne, så de også er en oplevelse om aftenen samtidig med, at det ekstra lys skaber tryghed.

Foto ©
Fredericia Kommune

Havfruefløjterne er placeret med god afstand til den øvrige del af Østerstrand for at sikre, at personer med nedsat syn kan orientere sig.

Foto ©
Fredericia Kommune

Havfruefløjterne er forbundne af et reb, som man enten kan følge eller bruge som ekstra støtte, når man bevæger sig fra søjle til søjle.

Foto ©
Lars Kronborg Bak

Man ledes hen til Havfruefløjterne ad en sti i et andet materiale.

Foto ©
Lars Kronborg Bak

Havfruefløjterne havde arbejdstitlen: badesneglen. Det var borgerne i kommunen, der kom op med det mere poetiske navn.

Foto ©
Klaus FIsker og Fredericia Kommune

Havfruefløjterne i solnedgang.

Foto ©
Cecilia Hansen

Havfruefløjterne som landart om vinteren.

Foto ©
Lars Kronborg Bak

Også værd at læse