“Det handler om at gøre verdensmålene konkrete og bruge dem som design driver”

Interview
Det indvendige af bygning set oppe fra med borde, stole og lænestole på etagerne under
Foto: Niels Nygaard

Hvordan kan bæredygtige valg i arkitekturen bidrage til FN’s Verdensmål? Og hvordan overfører man verdensmålene til en arkitektonisk praksis? Rumsans har taget en snak med Nadia Sander Strange, verdensmålsrådgiver hos Christensen & Co.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op
Nadia Sander Strange er blevet ansat i en nyoprettet stilling som verdensmålsrådgiver på tegnestuen Christensen & Co.

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på FN topmødet i New York den 25. september 2015. I år fylder verdensmålene fem år. Med 10 år tilbage før verdensmålene skal være indfriet, er de næste 10 år blevet udråbt til “Decade of Action” – handlingens årti. 

Men hvordan arbejder man så med verdensmålene i daglig arkitektonisk praksis? Det kan Nadia Sander Strange give et bud på. De 17 mål og 169 delmål sætter nemlig rammen for hende og hendes kollegers hverdag på tegnestuen Christensen & Co. 

Gennem de sidste tre år har hun varetaget strategisk kommunikation og arbejdet med tegnestuens CSR. I oktober 2020 blev hun ansat i en nyoprettet stilling som verdensmålsrådgiver og er nu med til at sikre, at tegnestuen prioriterer valg, som kan bidrage til verdensmålene.

“Verdensmålene gør, at vi kan nyfortolke os selv og forstå os selv i et andet perspektiv. Vi bliver mere klar over, hvad vores egen praksis kan, og hvad det er, vi kan blive stærkere på."

En holistisk tilgang til verdensmålene

For mange i den offentlige debat er verdensmålene lig med klima. CO2-besparelser er bestemt også på agendaen hos Christensen & Co.

Nadia Sander Stranges baggrund har dog haft indflydelse på tegnestuens CSR-arbejde og tilgang. Som cand.mag. i Tværkulturelle studier med speciale i menneskerettigheder, organisationsteori og videndelingsprocesser kommer hun med en noget anden baggrund end resten af tegnestuen. Der er stadig fokus på klima, men tegnestuen er nu begyndt også at være mere holistiske i deres tilgang.

“Lige nu arbejder vi på at videreudvikle vores holistisk tilgang i vores verdensmålsscreeninger ved at give den et nyt lag. Vi vil gerne blive bedre til at få den kvantitative og den kvalitative del til at tale mere sammen”.

Den sociale del af bæredygtighedsskalaen

Hendes oplevelse er, at bygherren også viser interesse for den del, der handler om brugerne og ikke kun delen, der handler om miljø alene. Især på skoleprojekter oplever Nadia Sander Strange, at inklusion, fællesskab og at skabe et trygt og lærerigt miljø for børnene vægter lige så tungt på vægtskålen som CO2-besparelser og hvilke materialer, der bliver brugt.

“Social bæredygtighed har været vigtigt fra start. Vi kan se, at der er en god business case i at fortælle, hvordan vi arbejder med social ansvarlighed. Vi kan bl.a. se, at der er lavere frafald på de universitetsprojekter, som vi har været på. Det bekræfter os i, at det giver god mening at finde frem til, hvad der gør, at folk kan lide ved at være i en bygning gennem kvalitative interviews. Lige nu bruger vi meget tid på at få den kvalitative del til at blive en del af vores verdensmålsscreeninger”.  

Verdensmål skal være en design driver

Verdensmålene er ifølge Nadia Sander Strange spændende at arbejde med, men de kan også være udfordrende grundet deres generelle natur. Det er derfor svært for hende at komme med en skabelon for, hvordan man kommer hele byggeriets værdikæde igennem. Der er dog visse standardprocedurer, som er en fast del af tegnestuens arbejde.

“Når der kommer et nyt udbud, sætter tegnestuen et stærkt hold af kompetente folk, som vi har gode erfaringer med. Her er jeg med til at sikre den holistiske vægtning af bæredygtighed med udgangspunkt i verdensmålene. Det handler om at se verdensmålene som en “design driver”. Jo før vi snakker om dem, desto større chance er der for, at vi får sat det på dagsordenen. Jo bedre vi er til at få vævet æstetik, bæredygtighed og funktionalitet sammen, desto mere holistisk en løsning bliver det”.

Gøre verdensmålene konkrete

Hos Christensen & Co. har de lavet et inspirationskatalog. Her kan medarbejderne slå op og finde inspiration i gode cases, hvor verdensmålene har været en del af projektet. Kataloget er med til at konkretisere og gøre målene mere håndgribelige. Og netop at gøre verdensmålene konkrete for medarbejderne er en vigtig del af processen, når nye projekter startes op. 

“Efter at vi har sammensat et stærkt hold, starter vi ud med en opstartsworkshop med hele holdet. Her laver vi screeninger og taler alle 169 delmål igennem og finder frem til, hvilke af tiltagene vi kan brug i det specifikke projekt. Derefter får vi det skrevet ind i en samlet rapport med anbefalinger, som vi går til bygherren med”.

Hvilke delmål der skal være grundlaget, afhænger af det enkelte projekt. For at sikre at verdensmålene bliver en del af virksomhedens udviklingsprocesser, screenes og evalueres alle projekter i hver fase. Her er det Nadia Sander Stranges opgave at stille de kritiske spørgsmål og sørge for, at de udvalgte delmål lægger linjen for projektets udformning. 

En løbende proces at arbejde med verdensmålene

Nadia Sander Stranges opfattelse er, at det bliver taget godt imod ude i branchen at lade verdensmålene være rammen for de valg, der bliver taget, bl.a. fordi de er med til at konkretisere, hvordan tegnestuen vil bære sig ad. 

“Vi skriver det ind i vores tilbud og bliver inviteret til konkurrencer. Det giver noget ekstra at  kunne sige, at man arbejder seriøst med en bæredygtig dagsorden, og hvordan man vil operationalisere den. Det er i virkeligheden det, der gør forskellen”.

Ifølge Nadia Sander Strange er det en løbende proces at arbejde med verdensmålene. Hun har ikke en endelig formel på, hvordan man gør det bedst. Men hos tegnestuen bliver de hele tiden klogere. Giver det outcome? Og hvad kan man gøre anderledes? Det er nogle af de spørgsmål, de løbende stiller sig selv, og som skal være en del af det fremtidige arbejde.

Nadia Sander Strange er blevet ansat i en nyoprettet stilling som verdensmålsrådgiver på tegnestuen Christensen & Co.

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på FN topmødet i New York den 25. september 2015. I år fylder verdensmålene fem år. Med 10 år tilbage før verdensmålene skal være indfriet, er de næste 10 år blevet udråbt til “Decade of Action” – handlingens årti. 

Men hvordan arbejder man så med verdensmålene i daglig arkitektonisk praksis? Det kan Nadia Sander Strange give et bud på. De 17 mål og 169 delmål sætter nemlig rammen for hende og hendes kollegers hverdag på tegnestuen Christensen & Co. 

Gennem de sidste tre år har hun varetaget strategisk kommunikation og arbejdet med tegnestuens CSR. I oktober 2020 blev hun ansat i en nyoprettet stilling som verdensmålsrådgiver og er nu med til at sikre, at tegnestuen prioriterer valg, som kan bidrage til verdensmålene.

“Verdensmålene gør, at vi kan nyfortolke os selv og forstå os selv i et andet perspektiv. Vi bliver mere klar over, hvad vores egen praksis kan, og hvad det er, vi kan blive stærkere på."

En holistisk tilgang til verdensmålene

For mange i den offentlige debat er verdensmålene lig med klima. CO2-besparelser er bestemt også på agendaen hos Christensen & Co.

Nadia Sander Stranges baggrund har dog haft indflydelse på tegnestuens CSR-arbejde og tilgang. Som cand.mag. i Tværkulturelle studier med speciale i menneskerettigheder, organisationsteori og videndelingsprocesser kommer hun med en noget anden baggrund end resten af tegnestuen. Der er stadig fokus på klima, men tegnestuen er nu begyndt også at være mere holistiske i deres tilgang.

“Lige nu arbejder vi på at videreudvikle vores holistisk tilgang i vores verdensmålsscreeninger ved at give den et nyt lag. Vi vil gerne blive bedre til at få den kvantitative og den kvalitative del til at tale mere sammen”.

Den sociale del af bæredygtighedsskalaen

Hendes oplevelse er, at bygherren også viser interesse for den del, der handler om brugerne og ikke kun delen, der handler om miljø alene. Især på skoleprojekter oplever Nadia Sander Strange, at inklusion, fællesskab og at skabe et trygt og lærerigt miljø for børnene vægter lige så tungt på vægtskålen som CO2-besparelser og hvilke materialer, der bliver brugt.

“Social bæredygtighed har været vigtigt fra start. Vi kan se, at der er en god business case i at fortælle, hvordan vi arbejder med social ansvarlighed. Vi kan bl.a. se, at der er lavere frafald på de universitetsprojekter, som vi har været på. Det bekræfter os i, at det giver god mening at finde frem til, hvad der gør, at folk kan lide ved at være i en bygning gennem kvalitative interviews. Lige nu bruger vi meget tid på at få den kvalitative del til at blive en del af vores verdensmålsscreeninger”.  

Verdensmål skal være en design driver

Verdensmålene er ifølge Nadia Sander Strange spændende at arbejde med, men de kan også være udfordrende grundet deres generelle natur. Det er derfor svært for hende at komme med en skabelon for, hvordan man kommer hele byggeriets værdikæde igennem. Der er dog visse standardprocedurer, som er en fast del af tegnestuens arbejde.

“Når der kommer et nyt udbud, sætter tegnestuen et stærkt hold af kompetente folk, som vi har gode erfaringer med. Her er jeg med til at sikre den holistiske vægtning af bæredygtighed med udgangspunkt i verdensmålene. Det handler om at se verdensmålene som en “design driver”. Jo før vi snakker om dem, desto større chance er der for, at vi får sat det på dagsordenen. Jo bedre vi er til at få vævet æstetik, bæredygtighed og funktionalitet sammen, desto mere holistisk en løsning bliver det”.

Gøre verdensmålene konkrete

Hos Christensen & Co. har de lavet et inspirationskatalog. Her kan medarbejderne slå op og finde inspiration i gode cases, hvor verdensmålene har været en del af projektet. Kataloget er med til at konkretisere og gøre målene mere håndgribelige. Og netop at gøre verdensmålene konkrete for medarbejderne er en vigtig del af processen, når nye projekter startes op. 

“Efter at vi har sammensat et stærkt hold, starter vi ud med en opstartsworkshop med hele holdet. Her laver vi screeninger og taler alle 169 delmål igennem og finder frem til, hvilke af tiltagene vi kan brug i det specifikke projekt. Derefter får vi det skrevet ind i en samlet rapport med anbefalinger, som vi går til bygherren med”.

Hvilke delmål der skal være grundlaget, afhænger af det enkelte projekt. For at sikre at verdensmålene bliver en del af virksomhedens udviklingsprocesser, screenes og evalueres alle projekter i hver fase. Her er det Nadia Sander Stranges opgave at stille de kritiske spørgsmål og sørge for, at de udvalgte delmål lægger linjen for projektets udformning. 

En løbende proces at arbejde med verdensmålene

Nadia Sander Stranges opfattelse er, at det bliver taget godt imod ude i branchen at lade verdensmålene være rammen for de valg, der bliver taget, bl.a. fordi de er med til at konkretisere, hvordan tegnestuen vil bære sig ad. 

“Vi skriver det ind i vores tilbud og bliver inviteret til konkurrencer. Det giver noget ekstra at  kunne sige, at man arbejder seriøst med en bæredygtig dagsorden, og hvordan man vil operationalisere den. Det er i virkeligheden det, der gør forskellen”.

Ifølge Nadia Sander Strange er det en løbende proces at arbejde med verdensmålene. Hun har ikke en endelig formel på, hvordan man gør det bedst. Men hos tegnestuen bliver de hele tiden klogere. Giver det outcome? Og hvad kan man gøre anderledes? Det er nogle af de spørgsmål, de løbende stiller sig selv, og som skal være en del af det fremtidige arbejde.

Film

No items found.

Nadia Sander Strange fremhæver Forsyning Helsingør som et af de projekter, hvor Christensen & Co. har haft fokus på en bæredygtig profil. Både som lavenergibygning, men også brugt i arkitekturen. Projektet adresserer verdensmål 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 17: Partnerskaber for handling.

Foto ©
Niels Nygaard

Forsyning Helsingør er også et sted for læring. I læringsmiljøerne har der været fokus på at skabe rammer til både det store fællesskab, og samtidig er der blevet arbejdet med rumligheder i mindre skala, så man kan finde ro efter behov.

Foto ©
Niels Nygaard

Nadia Sander Strange nævner Nokken børnehave, der ligger i Islands Brygges sydlige ende. Daginstitutionen er blevet til i tæt samarbejde med brugere, rådgivere og bygherre, og processen har givet brugerne et stærkt ejerskab.

Foto ©
Adam Mørk

Det rå ydre åbner op for et farvestrålende indre univers med nicher og kroge, inspireret af Nokkens opfindsomme kolonihavehuse. Garderober, puslerum og depotpladser skaber en hyggelig labyrintisk skala, hvor børnene kan gå på opdagelse.

Foto ©
Bo Bolther

En mangfoldighed af tapeter, klinker, fliser og store tavlevægge giver et levende indre, som er designet i øjenhøjde med børnene.

Foto ©
Bo Bolther

En mangfoldighed af tapeter, klinker, fliser og store tavlevægge giver et levende indre, som er designet i øjenhøjde med børnene.

Foto ©
Bo Bolther

Det rå ydre åbner op for et farvestrålende indre univers med nicher og kroge, inspireret af Nokkens opfindsomme kolonihavehuse. Garderober, puslerum og depotpladser skaber en hyggelig labyrintisk skala, hvor børnene kan gå på opdagelse.

Foto ©
Bo Bolther

Nadia Sander Strange nævner Nokken børnehave, der ligger i Islands Brygges sydlige ende. Daginstitutionen er blevet til i tæt samarbejde med brugere, rådgivere og bygherre, og processen har givet brugerne et stærkt ejerskab.

Foto ©
Adam Mørk

Forsyning Helsingør er også et sted for læring. I læringsmiljøerne har der været fokus på at skabe rammer til både det store fællesskab, og samtidig er der blevet arbejdet med rumligheder i mindre skala, så man kan finde ro efter behov.

Foto ©
Niels Nygaard

Nadia Sander Strange fremhæver Forsyning Helsingør som et af de projekter, hvor Christensen & Co. har haft fokus på en bæredygtig profil. Både som lavenergibygning, men også brugt i arkitekturen. Projektet adresserer verdensmål 3: Sundhed og trivsel, 4: Kvalitetsuddannelse, 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, 17: Partnerskaber for handling.

Foto ©
Niels Nygaard

Også værd at læse