Seks principper for tryghedsfremmende lysdesign

No items found.

En ny masteropgave undersøgte socialt udsatte eller minoriseredes oplevelse af udvalgte byrum i Oslo. Resultatet er seks principper for, hvordan lysdesign kan bidrage til at mindske utryghed.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op

“Lysdesign alene kan ikke skabe mirakler i byrum, som har arkitektoniske eller sociale udfordringer. Lysdesign alene kan heller ikke løse alle problemer, som ligger til grund for kriminalitet og oplevet utryghed. Alligevel mener jeg, at vi som lysdesignere har et ansvar for at forsøge at starte en proces mod en mere bæredygtig verden. Både for naturen og for menneskene."¹

Sådan indleder lysdesigneren, Kaja Glenne Lund, sin artikel i det norske magasin Lyskultur, hvor hun – på baggrund af sit kandidatspeciale på Aalborg Universitet – undersøger betydningen af lysdesign. 

I specialet foretager Kaja Glenne Lund både litteraturgennemgang, observationer i konkrete byrum og et feltstudie. En stor del af resultaterne fra undersøgelsens tre ben fokuserer på at skabe læsbare rum, der er nemme at overskue. Og her spiller lysdesign en vigtig rolle, hvis det vel og mærke er indtænkt i designet helt fra begyndelsen. 

Artiklen afrundes af seks helt konkrete principper for godt lysdesign i byrum, der bidrager til at mindske utryghed, følelsen af udsathed og understøtte velvære og tryghed. De er ledsaget af simple illustrationer, der forklarer tankerne. De seks principper er: 

 1. Aflæselige rum, som skabes ved at oplyse vertikale overflader.
 2. Wayfinding, som understøttes ved hjælp af lave armaturer, så man nemmere kan overskue rummet.
 3. Æstetik, der skabes gennem at understøtte og fremhæve detaljer. 
 4. Hierarki i lysformerne og - kilderne, der fremhæver det vigtigste i et byrum.
 5. Inviterende lysdesign, som kan opnås gennem indirekte lyskilder.
 6. Varme farver i valget af lyskilder, der skaber en rar atmosfære.

Læs hele artiklen og få en uddybning af Kaja Glenne Lunds undersøgelse her. 

Læs mere om lysforhold her på Rumsans.

¹ Oversat af Rumsans fra den norske artikel.

“Lysdesign alene kan ikke skabe mirakler i byrum, som har arkitektoniske eller sociale udfordringer. Lysdesign alene kan heller ikke løse alle problemer, som ligger til grund for kriminalitet og oplevet utryghed. Alligevel mener jeg, at vi som lysdesignere har et ansvar for at forsøge at starte en proces mod en mere bæredygtig verden. Både for naturen og for menneskene."¹

Sådan indleder lysdesigneren, Kaja Glenne Lund, sin artikel i det norske magasin Lyskultur, hvor hun – på baggrund af sit kandidatspeciale på Aalborg Universitet – undersøger betydningen af lysdesign. 

I specialet foretager Kaja Glenne Lund både litteraturgennemgang, observationer i konkrete byrum og et feltstudie. En stor del af resultaterne fra undersøgelsens tre ben fokuserer på at skabe læsbare rum, der er nemme at overskue. Og her spiller lysdesign en vigtig rolle, hvis det vel og mærke er indtænkt i designet helt fra begyndelsen. 

Artiklen afrundes af seks helt konkrete principper for godt lysdesign i byrum, der bidrager til at mindske utryghed, følelsen af udsathed og understøtte velvære og tryghed. De er ledsaget af simple illustrationer, der forklarer tankerne. De seks principper er: 

 1. Aflæselige rum, som skabes ved at oplyse vertikale overflader.
 2. Wayfinding, som understøttes ved hjælp af lave armaturer, så man nemmere kan overskue rummet.
 3. Æstetik, der skabes gennem at understøtte og fremhæve detaljer. 
 4. Hierarki i lysformerne og - kilderne, der fremhæver det vigtigste i et byrum.
 5. Inviterende lysdesign, som kan opnås gennem indirekte lyskilder.
 6. Varme farver i valget af lyskilder, der skaber en rar atmosfære.

Læs hele artiklen og få en uddybning af Kaja Glenne Lunds undersøgelse her. 

Læs mere om lysforhold her på Rumsans.

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse