Seminar: Evaluering af byggeriers effekt på brugernes trivsel

Spottet

Hvordan måler vi effekten af et byggeri? Bruges det efter hensigten, og passer det til de brugere og den hverdag, der foregår i det? Bygherreforeningen afholder seminar med fokus på evaluering af byggeri med udgangspunkt i brugerne.

Oftest tager evalueringen af et færdigt byggeri udgangspunkt i, hvordan bygningen virker rent teknisk eksempelvis i forhold til energiforbrug, ventilation mv. Vi har derimod ikke en systematik i forhold til at gå tilbage til brugerne og undersøge, om et byggeri passer til dem og deres hverdag.

På seminariet “Evaluering af byggeri” arrangeret af Bygherreforeningen er omdrejningspunktet ikke den tekniske side, men derimod det liv, der leves i bygningerne, og hvorvidt et byggeri lever op til den vision og de intentioner, der lå forud for.

Gennem forskellige oplæg af både forskere og praktikere vil der blandt andet være fokus på skolebyggerier ift. trivsel og pædagogisk praksis og hvorvidt de muligheder, der ligger i et bygning, bliver udnyttet – se bidrag skrevet af Nicolai Carlberg. Der vil ligeledes være eksempler på universelt design bl.a. i Sidse Grangaards, arkitekt og seniorforsker ved BUILD, Aalborg Universitet, oplæg om Post-Occupancy Evaluation (POE). 

Evalueringerne kan give anledning til ny design og innovation og også mere overordnet kaste lys over, hvordan samarbejdet omkring byggeprojekter også kan evalueres.

Seminaret finder sted online den 8. april. Læs mere her.

Oftest tager evalueringen af et færdigt byggeri udgangspunkt i, hvordan bygningen virker rent teknisk eksempelvis i forhold til energiforbrug, ventilation mv. Vi har derimod ikke en systematik i forhold til at gå tilbage til brugerne og undersøge, om et byggeri passer til dem og deres hverdag.

På seminariet “Evaluering af byggeri” arrangeret af Bygherreforeningen er omdrejningspunktet ikke den tekniske side, men derimod det liv, der leves i bygningerne, og hvorvidt et byggeri lever op til den vision og de intentioner, der lå forud for.

Gennem forskellige oplæg af både forskere og praktikere vil der blandt andet være fokus på skolebyggerier ift. trivsel og pædagogisk praksis og hvorvidt de muligheder, der ligger i et bygning, bliver udnyttet – se bidrag skrevet af Nicolai Carlberg. Der vil ligeledes være eksempler på universelt design bl.a. i Sidse Grangaards, arkitekt og seniorforsker ved BUILD, Aalborg Universitet, oplæg om Post-Occupancy Evaluation (POE). 

Evalueringerne kan give anledning til ny design og innovation og også mere overordnet kaste lys over, hvordan samarbejdet omkring byggeprojekter også kan evalueres.

Seminaret finder sted online den 8. april. Læs mere her.

Foto: Federico Siracu

Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.
Arkitekt
Bygherre / ordregiver
Ingeniør
Entrepenør
Med støtte fra
Realiseret

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at kigge på

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.