Ny forskning: Vejregler er med til at skabe inkluderende byrum

Spottet
Fodgængerfelt ved et lyskryds. Her er opmærksomheds- og retningsfelter på fortovet, så mennesker med synshandicap kan krydse vejen på egen hånd.

Borgere med synshandicap er i høj grad afhængige af de 34 fysiske elementer i Vejdirektoratets vejregler “Færdselsarealer for alle”. Det viser et nyt studie fra BUILD på Aalborg Universitet.

En ny forskningsrapport, skrevet af Annette Bredmose og Anders Rhiger Hansen, peger på vigtigheden af de 34 elementer i Vejdirektoratets vejregler “Færdselsarealer for alle – Universelt design og tilgængelighed" for personer med synshandicaps færden på veje og fortove. Det er elementer, som hjælper med at navigere i det offentlige rum og kan bl.a. være ledelinjer, lydfyr eller opmærksomhedsfelter. Det vil sige løsninger, der hjælper til at finde rundt ved hjælp af andre sanser end blot synssansen.

I studiet har man bedt orienterings- og mobilityinstruktører, som lærer blinde og svagsynede at finde rundt på egen hånd, om at vurdere vigtigheden af de enkelte elementer på en skala fra 0-5 ift. fire forskellige synsgrupper; helt blinde, praktisk blinde, stærkt svagtsynede og svagtsynede. Intet element blev vurderet lavere end 4,3 for den synsgruppe, som har det største behov.

“Nu har vi evidens for, at alle anvisningerne er vigtige, og at der derfor ikke bør spares på nogle af elementerne,” siger Annette Bredmose, som er rådgiver på BUILD, Aalborg Universitet. Vejreglerne har stor betydning for personer med synshandicaps mulighed for ikke alene at finde rundt, men også for at deltage i samfundet. 

Ifølge rapporten viser indsigter fra VIVE-rapporten “Blinde og stærkt svagsynedes levevilkår – Muligheder og barrierer for samfundsdeltagelse”, at kun lidt over halvdelen af de adspurgte personer med synshandicap siger, at de kan bevæge sig rundt i deres lokalmiljø uden særlige vanskeligheder. Der ligger altså uudnyttede muligheder for at skabe byrum, hvor alle mennesker har nemt ved at være med og finde rundt.

Anbefalinger og ændringsforslag til bedre forhold 

Vejdirektoratets Vejregler er blot en vejledning, og det betyder, at de ikke altid er integreret i byrumsdesignet. 

Rapporten henvender sig til beslutningstagere, der arbejder med udformningen af de udendørsarealer, vi alle skal kunne bruge og deltage i. Den indeholder en række anbefalinger og ændringsforslag, som vil styrke blinde og svagsynede personers muligheder for at være en ligeværdig del af samfundet. Anbefalingerne dækker både over en generel opfordring til at følge vejreglerne, men kommer også med konkrete og mindre ændringsforslag, som kan lette hverdagen for mange. 

Rapporten giver også et indblik i, hvordan udendørs arealer kan opleves af mennesker, der i mindre grad eller slet ikke kan orientere sig ved hjælp af synssansen. Kendskabet til brugeres behov vil være med til at kvalificere designet af kommende løsninger, som alle kan bruge og få gavn af. 

Du finder hele rapporten og dens anbefalinger her.

En ny forskningsrapport, skrevet af Annette Bredmose og Anders Rhiger Hansen, peger på vigtigheden af de 34 elementer i Vejdirektoratets vejregler “Færdselsarealer for alle – Universelt design og tilgængelighed" for personer med synshandicaps færden på veje og fortove. Det er elementer, som hjælper med at navigere i det offentlige rum og kan bl.a. være ledelinjer, lydfyr eller opmærksomhedsfelter. Det vil sige løsninger, der hjælper til at finde rundt ved hjælp af andre sanser end blot synssansen.

I studiet har man bedt orienterings- og mobilityinstruktører, som lærer blinde og svagsynede at finde rundt på egen hånd, om at vurdere vigtigheden af de enkelte elementer på en skala fra 0-5 ift. fire forskellige synsgrupper; helt blinde, praktisk blinde, stærkt svagtsynede og svagtsynede. Intet element blev vurderet lavere end 4,3 for den synsgruppe, som har det største behov.

“Nu har vi evidens for, at alle anvisningerne er vigtige, og at der derfor ikke bør spares på nogle af elementerne,” siger Annette Bredmose, som er rådgiver på BUILD, Aalborg Universitet. Vejreglerne har stor betydning for personer med synshandicaps mulighed for ikke alene at finde rundt, men også for at deltage i samfundet. 

Ifølge rapporten viser indsigter fra VIVE-rapporten “Blinde og stærkt svagsynedes levevilkår – Muligheder og barrierer for samfundsdeltagelse”, at kun lidt over halvdelen af de adspurgte personer med synshandicap siger, at de kan bevæge sig rundt i deres lokalmiljø uden særlige vanskeligheder. Der ligger altså uudnyttede muligheder for at skabe byrum, hvor alle mennesker har nemt ved at være med og finde rundt.

Anbefalinger og ændringsforslag til bedre forhold 

Vejdirektoratets Vejregler er blot en vejledning, og det betyder, at de ikke altid er integreret i byrumsdesignet. 

Rapporten henvender sig til beslutningstagere, der arbejder med udformningen af de udendørsarealer, vi alle skal kunne bruge og deltage i. Den indeholder en række anbefalinger og ændringsforslag, som vil styrke blinde og svagsynede personers muligheder for at være en ligeværdig del af samfundet. Anbefalingerne dækker både over en generel opfordring til at følge vejreglerne, men kommer også med konkrete og mindre ændringsforslag, som kan lette hverdagen for mange. 

Rapporten giver også et indblik i, hvordan udendørs arealer kan opleves af mennesker, der i mindre grad eller slet ikke kan orientere sig ved hjælp af synssansen. Kendskabet til brugeres behov vil være med til at kvalificere designet af kommende løsninger, som alle kan bruge og få gavn af. 

Du finder hele rapporten og dens anbefalinger her.

Foto: Søren Ginnerup

Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.
Arkitekt
Bygherre / ordregiver
Ingeniør
Entrepenør
Med støtte fra
Realiseret

Litteratur

No items found.

Også værd at kigge på

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.