Smedetoftens Plads

Eksempel
En gammel dame krydser pladsen, sti, træer, børn der leger.
Foto: 1:1 Landskab

En plads til de unge – og alle os andre. Smedetoftens Plads er et eksempel på, hvordan universelt design kan tænkes med i både lys og udformning: Lysringen inviterer folk ind på pladsen og skaber tryghed om aftenen. Pladsen giver desuden mange muligheder for aktiviteter for forskellige folk og aldre – fra tøjbyttemarked til legestue for de små. Kig med her.

Realiseret
2020
Bygherre
Københavns Kommune
Arkitekt
1:1 Landskab
Se alle
Læs op

Det er ikke altid, at de unge bliver husket, når kommunerne planlægger og udformer byrum. Men i forbindelse med Områdefornyelse Nordvest og etableringen af Smedetoftens Plads, af mange omtalt som Smedetoften, var det anderledes. For her blev de unge fra Ungdomsklubben og Ungekulturhuset Smedetoften involveret sammen med øvrige beboere og organisationer fra området i omdannelsen af en tidligere materialeplads for Københavns Kommune. Det var et utrygt og lukket sted, som nu skulle være en plads for alle. Det var nemlig det, de unge ønskede.

Arbejdsgruppen har været involveret undervejs og sammen med 1:1 Landskab designet pladsen. Her har været idéudvikling, involvering af specialister og afprøvning 1:1, hvor designforslag blev tegnet på asfalten og testet. Bag de unges ønske om en plads lå også ønsket om at give en Nordvest en særværdighed, som folk ville opsøge samtidig med, at naboerne skulle føle sig trygge og velkomne.

Trygheden skabes bl.a. i kraft af kig gennem pladsen med udsyn og overblik. Pavillonen er også med til at skabe tryghed. Den er en slags udendørs forsamlingslokale uden tag og vægge netop for at skabe et afgrænset rum med indsyn for at forebygge lyssky aktiviteter. Dem har der nemlig været en del af tidligere.

Her er altså skabt et sted, hvor mange forskellige aktiviteter kan foregå samtidigt eller forskudt af hinanden. Og der er også plads til, at spontane aktiviteter bare opstår. Det er nemlig altid muligt at gå forbi og spille bold eller sidde på en bænk og slappe af under et træ.

Respekt for både øje og by

Lysringen bidrager med tryghedsskabende lys, og samtidig bidrager den til stedets identitet med sin attraktionsværdi.

Her er arbejdet med at skabe behagelige kontraster imellem det tiltagende mørke og så kunstlyset baseret på en respekt for det offentlige rum, men også øjets evne til at opfange lyset. Det kommer til udtryk i variation i lysstyrken og i lysets farve¹.

Når lyset tændes en time før solnedgang, er det på 100 %. Men i takt med at mørket tager over, nedjusteres styrken. Tusmørket er defineret i tre forskellige former alt afhængig af, hvor mange grader solen er under horisonten: Ved borgerligt tusmørke er den på 25 %, men ved nautisktusmørke ændres lysstyrken til 5 %. Til sidst ved det astronomiske tusmørke, er lysstyrken på 2 %. Disse justeringer er tilpasset årets gang. Farven på lyset er nemlig ikke kommet ud af det blå, men fra Nørrebro-maleren Folmer Bendtsens malerier¹.

Forskellige aktiviteter

Forskellige organisationer holder til på Smedetoften fra klokken 12-14. Her er bl.a. Fablab Nordvest, et moderne værksted (makerspace), som også ungdomsklubben benytter. Nogle gange rykker aktiviteterne ud på pladsen. Det gælder også for Forældrenes Børneklub, der afholder legestue for de 0-6-årige hver lørdag formiddag. Når Nordvest Fællesskabet afholder tøjbytte-marked og deler overskudsmad ud, så foregår det også på pladsen.

Her er altså skabt et sted, hvor mange forskellige aktiviteter kan foregå samtidigt eller forskudt af hinanden. Og der er også plads til, at spontane aktiviteter bare opstår. Det er nemlig altid muligt at gå forbi og spille bold eller sidde på en bænk og slappe af under et træ. Disponeringen af pladsen er i et flot og enkelt greb med en grøn del, en urban flade ved bygningerne og boldbanen i midten, understøtter de forskellige typer af aktiviteter på forholdsvist lidt plads.

Det er ikke altid, at de unge bliver husket, når kommunerne planlægger og udformer byrum. Men i forbindelse med Områdefornyelse Nordvest og etableringen af Smedetoftens Plads, af mange omtalt som Smedetoften, var det anderledes. For her blev de unge fra Ungdomsklubben og Ungekulturhuset Smedetoften involveret sammen med øvrige beboere og organisationer fra området i omdannelsen af en tidligere materialeplads for Københavns Kommune. Det var et utrygt og lukket sted, som nu skulle være en plads for alle. Det var nemlig det, de unge ønskede.

Arbejdsgruppen har været involveret undervejs og sammen med 1:1 Landskab designet pladsen. Her har været idéudvikling, involvering af specialister og afprøvning 1:1, hvor designforslag blev tegnet på asfalten og testet. Bag de unges ønske om en plads lå også ønsket om at give en Nordvest en særværdighed, som folk ville opsøge samtidig med, at naboerne skulle føle sig trygge og velkomne.

Trygheden skabes bl.a. i kraft af kig gennem pladsen med udsyn og overblik. Pavillonen er også med til at skabe tryghed. Den er en slags udendørs forsamlingslokale uden tag og vægge netop for at skabe et afgrænset rum med indsyn for at forebygge lyssky aktiviteter. Dem har der nemlig været en del af tidligere.

Her er altså skabt et sted, hvor mange forskellige aktiviteter kan foregå samtidigt eller forskudt af hinanden. Og der er også plads til, at spontane aktiviteter bare opstår. Det er nemlig altid muligt at gå forbi og spille bold eller sidde på en bænk og slappe af under et træ.

Respekt for både øje og by

Lysringen bidrager med tryghedsskabende lys, og samtidig bidrager den til stedets identitet med sin attraktionsværdi.

Her er arbejdet med at skabe behagelige kontraster imellem det tiltagende mørke og så kunstlyset baseret på en respekt for det offentlige rum, men også øjets evne til at opfange lyset. Det kommer til udtryk i variation i lysstyrken og i lysets farve¹.

Når lyset tændes en time før solnedgang, er det på 100 %. Men i takt med at mørket tager over, nedjusteres styrken. Tusmørket er defineret i tre forskellige former alt afhængig af, hvor mange grader solen er under horisonten: Ved borgerligt tusmørke er den på 25 %, men ved nautisktusmørke ændres lysstyrken til 5 %. Til sidst ved det astronomiske tusmørke, er lysstyrken på 2 %. Disse justeringer er tilpasset årets gang. Farven på lyset er nemlig ikke kommet ud af det blå, men fra Nørrebro-maleren Folmer Bendtsens malerier¹.

Forskellige aktiviteter

Forskellige organisationer holder til på Smedetoften fra klokken 12-14. Her er bl.a. Fablab Nordvest, et moderne værksted (makerspace), som også ungdomsklubben benytter. Nogle gange rykker aktiviteterne ud på pladsen. Det gælder også for Forældrenes Børneklub, der afholder legestue for de 0-6-årige hver lørdag formiddag. Når Nordvest Fællesskabet afholder tøjbytte-marked og deler overskudsmad ud, så foregår det også på pladsen.

Her er altså skabt et sted, hvor mange forskellige aktiviteter kan foregå samtidigt eller forskudt af hinanden. Og der er også plads til, at spontane aktiviteter bare opstår. Det er nemlig altid muligt at gå forbi og spille bold eller sidde på en bænk og slappe af under et træ. Disponeringen af pladsen er i et flot og enkelt greb med en grøn del, en urban flade ved bygningerne og boldbanen i midten, understøtter de forskellige typer af aktiviteter på forholdsvist lidt plads.

Samskabelse

Involveringen af områdets beboere og i særdeleshed de unge har resulteret i en fælles historie om pladsen og dermed ejerskab.

Tryghed understøtter aktiviteterne

Pladsen giver overblik samtidig som den tilbyder forskellige steder og oplevelser. Samspillet mellem det åbne og det lukkede skaber tryghed.

Valgmulighed

Materialevalg og form understøtter forskellige stemninger og aktivitetsmuligheder. Samtidig besidder pladsen en enkelhed og dermed en generalitet, så den kan fortolkes og anvendes til forskellige aktiviteter.

Dette eksempel relaterer sig i særlig grad til følgende af Steinfeld og Maisels mål:

Mål 5: Velvære

Mål 6: Social integration

Mål 8: Respekt for konteksten

Når lyset tændes ...

Lysringen bliver bl.a. reguleret efter tusmørket. Tusmørket deles op i tre forskellige typer, nemlig borgerligt, nautisk og astronomisk. Det borgerlige tusmørke er defineret ved, at solen er mindre end seks grader i horisonten. Det nautiske ved, at solen er mindre end 12 grader under horisonten og endeligt er det astronomiske defineret ved, at solen er mindre end 18 grader under horisonten.

Kilde: Niels Bohr Instituttet

Film

No items found.
Ni billeder af lysringen, taget fra den samme vinkel. Billederne viser hvordan lyset ændrer sig, når mørket sænker sig.Ni billeder af lysringen, taget fra den samme vinkel. Billederne viser hvordan lyset ændrer sig, når mørket sænker sig.

Lysringen er pladsens vartegn og skaber tryghed om aftenen. Tidligere var der en del lyssky aktiviteter i området. Lyset tændes en time før, solen går ned og aftager gradvist i løbet af natten.

Foto ©
1:1 Landskab
Mennesker i natur, sti i baggrunden, børn der leger. Frodigt og grønt. Hvide blomster.Mennesker i natur, sti i baggrunden, børn der leger. Frodigt og grønt. Hvide blomster.

Skønt sted for ungerne at lege. Natur har nemlig betydning for vores velvære, når naturen blomstrer, blomstrer vi også. Så pladsens træer og buske og blomster kan få folk til at føle sig godt tilpas.

Foto ©
1:1 Landskab
Billede af en plads. I forgrunden sidder kvinde på bænk. Du kan se en grøn pavilion med jernstativ uden døre og vægge. Bag stativet kan du skimte lysringen.Billede af en plads. I forgrunden sidder kvinde på bænk. Du kan se en grøn pavilion med jernstativ uden døre og vægge. Bag stativet kan du skimte lysringen.

Pladsen er åben og overskuelig, hvilket også er med til at skabe tryghed for brugerne. Du kan nemlig se, hvad der foregår, også selvom man sidder på en bænk i et af de mere lukkede områder. Og når mørket falder på, lyser ringen pladsen op.  

Foto ©
1:1 Landskab
En pige der cykler på stien. Blomster og buske til begge sider, bygning i baggrunden.En pige der cykler på stien. Blomster og buske til begge sider, bygning i baggrunden.

Teglstenene bidrager til en behagelig stemning grundet sin stoflighed som et påkrævet modsvar til fortidens asfalt på dette sted. Dog er her lagt så godt til rette for adgang på hjul, at nogle vælger at skyde en genvej igennem på cykel.

Foto ©
Sidse Grangaard
En pavillion med lodrette grønne jernstolper, et jernstativ som er formet som et hus, men uden døre og vægge. Kant langs pavilionen, som adskiller den med stien, der løber langs pavilionen. En pavillion med lodrette grønne jernstolper, et jernstativ som er formet som et hus, men uden døre og vægge. Kant langs pavilionen, som adskiller den med stien, der løber langs pavilionen.

Der er en lille kant på pavilionen fra stien og op, hvilket skaber fornemmelsen af, at du går ind i et rum. På den måde markerer den rummet og kan bruges som ledelinje. Inde fra pladsen kan man ankomme niveaufrit på hjul.

Foto ©
Sidse Grangaard

Teglstenene bidrager til en behagelig stemning grundet sin stoflighed som et påkrævet modsvar til fortidens asfalt på dette sted. Dog er her lagt så godt til rette for adgang på hjul, at nogle vælger at skyde en genvej igennem på cykel.

Foto ©
Sidse Grangaard

Pladsen er åben og overskuelig, hvilket også er med til at skabe tryghed for brugerne. Du kan nemlig se, hvad der foregår, også selvom man sidder på en bænk i et af de mere lukkede områder. Og når mørket falder på, lyser ringen pladsen op.  

Foto ©
1:1 Landskab

Skønt sted for ungerne at lege. Natur har nemlig betydning for vores velvære, når naturen blomstrer, blomstrer vi også. Så pladsens træer og buske og blomster kan få folk til at føle sig godt tilpas.

Foto ©
1:1 Landskab

Der er en lille kant på pavilionen fra stien og op, hvilket skaber fornemmelsen af, at du går ind i et rum. På den måde markerer den rummet og kan bruges som ledelinje. Inde fra pladsen kan man ankomme niveaufrit på hjul.

Foto ©
Sidse Grangaard

Lysringen er pladsens vartegn og skaber tryghed om aftenen. Tidligere var der en del lyssky aktiviteter i området. Lyset tændes en time før, solen går ned og aftager gradvist i løbet af natten.

Foto ©
1:1 Landskab

Ingeniør

Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S

Entreprenør / anlægsgartner

Sven Bech A/S

Konsulenter

Bettina Lamm

MOE A/S (lysdesigner Merete Madsen)

Kunst

Milena Bonifacini (støttet af Statens Kunstfond).

Litteratur

No items found.

Også værd at læse