Udgivelse: Trygge byrum for alle

Spottet
Forsiden af udgivelsen "Trygge byrum for alle, mange få" med en illustration af et byrum i baggrunden.
No items found.
Foto: Forside af udgivelsen "Trygge byrum for alle, mange få" af Det Kriminalpræventive Råd og Juul Frost Arkitekter

Det Kriminalpræventive Råd har i samarbejde med Juul Frost Arkitekter udgivet en række anbefalinger til, hvordan man skaber eller styrker tryghed i det offentlige rum.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle

Tryghed. Det er nemt at blive enig om, at det er vigtigt. Men måske knap så nemt altid at skabe de rette forudsætninger for. Trygheden finder nemlig sit fundament såvel som barrierer i både det fysiske miljø, det sociale og i det løbende muligheder for indsatser, drift og vedligeholdelse. Det er, kort sagt, ikke så let at tjekke af på listen.

“Trygge byrum for alle, mange få” er en ny udgivelse udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd og Juul Frost Arkitekter. Udgivelsen har desuden haft en følgegruppe med repræsentanter fra både Arkitektforeningen, Build - Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet, BL – Danmarks Almene Boliger, Dansk Byplanlaboratorium og Rigspolitiet. Gennem casestudier, interviews og en smule teori vil de skabe et fælles udgangspunkt for hele branchen til at skabe, udvikle og styrke trygheden i byrum.

Blandt de fem cases finder vi sociale boligområder i Høje Taastrup, byrum for socialt udsatte grupper i Odense, områdefornyelse i Svendborg, helhedsplanen i Gellerupparken i Aarhus, samt udviklingen af området omkring S-togsstationen i Kokkedal. Om sidstnævnte læser vi bl.a., at trygheden også har en sammenhæng til befolkningssammensætningen.

I et interview med Sofie Kirt Strandbygaard, der har skrevet en ph.d. om tryghed på S-togsstationer, hører vi eksempelvis, at “hvis vi ser på S-togsstationer, i forhold til indkomst og den fragmenterede bystruktur, kan vi se, at bytypen kraftigt påvirker trygheden: Områder med høj indkomst slår ud på samme måde som områder med lav indkomst. Og det er, fordi rummet påvirker trygheden.”

Du finder hele udgivelsen, som kan downloades gratis, her.

Tryghed. Det er nemt at blive enig om, at det er vigtigt. Men måske knap så nemt altid at skabe de rette forudsætninger for. Trygheden finder nemlig sit fundament såvel som barrierer i både det fysiske miljø, det sociale og i det løbende muligheder for indsatser, drift og vedligeholdelse. Det er, kort sagt, ikke så let at tjekke af på listen.

“Trygge byrum for alle, mange få” er en ny udgivelse udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd og Juul Frost Arkitekter. Udgivelsen har desuden haft en følgegruppe med repræsentanter fra både Arkitektforeningen, Build - Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet, BL – Danmarks Almene Boliger, Dansk Byplanlaboratorium og Rigspolitiet. Gennem casestudier, interviews og en smule teori vil de skabe et fælles udgangspunkt for hele branchen til at skabe, udvikle og styrke trygheden i byrum.

Blandt de fem cases finder vi sociale boligområder i Høje Taastrup, byrum for socialt udsatte grupper i Odense, områdefornyelse i Svendborg, helhedsplanen i Gellerupparken i Aarhus, samt udviklingen af området omkring S-togsstationen i Kokkedal. Om sidstnævnte læser vi bl.a., at trygheden også har en sammenhæng til befolkningssammensætningen.

I et interview med Sofie Kirt Strandbygaard, der har skrevet en ph.d. om tryghed på S-togsstationer, hører vi eksempelvis, at “hvis vi ser på S-togsstationer, i forhold til indkomst og den fragmenterede bystruktur, kan vi se, at bytypen kraftigt påvirker trygheden: Områder med høj indkomst slår ud på samme måde som områder med lav indkomst. Og det er, fordi rummet påvirker trygheden.”

Du finder hele udgivelsen, som kan downloades gratis, her.

Tryghed og universelt design

I universelt design spiller tryghed en afgørende rolle, for den er en forudsætning for deltagelsen. Hvis vi ikke føler os trygge på et sted eller i en situation, trækker vi os.

Det kommer bl.a. Edward Steinfeld og Jordana Maisel ind på i deres otte mål for universelt design, mest eksplicit i deres femte mål om velvære. Men som “Trygge byrum for alle, mange få” viser, er der også en forbindelse til mål syv om muligheden for at tage ejerskab over et sted eller rum og mål seks om social integration.

Læs en introduktion til Steinfeld og Maisels otte mål her.

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse