Universelt design findes også uden for arkitekturen

Om

Den inkluderende tankegang, Rumsans beskæftiger sig med, skal ikke bare udbredes i arkitekturen, men i alt design – fra infrastruktur til produktdesign.

På Rumsans fokuserer vi på, hvordan vi kan bruge universelt design til at designe social bæredygtig arkitektur. Men universelt design som retning eller tankegang kan i princippet være alt, som er designet: fra infrastruktur og trafik over IT-løsninger til produktdesign. Det handler om at leve op til vores forpligtelse til, at alle kan leve et ligeværdigt og selvhjulpent liv, som det også defineres i FN’s handicapkonvention

”Universelt design” betyder udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning. ”Universelt design” udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af personer med handicap, når der er behov derfor. [artikel 2 og 3]

Produkter for alle 

Denne brede palette var allerede tænkt ind, da arkitekten Ron Mace lancerede begrebet universelt design. Hans definition rummede både produkter og fysiske miljøer: at alle kan komme til og bruge alting – eller sagt på en anden måde: at alle dele af samfundet og ens liv er muliggjort for alle.

Vi kender alle sammen køkkenredskaberne, som oprindeligt var designet til at lette hverdagen for ældre eller personer med funktionsvanskeligheder i hænder eller arme. Og som faktisk i dag er blevet populære blandt alle, da de kan føles bedre eller lette at bruge. 

Vi skal tænke hele forløbet igennem 

Men selve produktet er kun én del af kæden. For hvad med supermarkedet? Eller emballagen, det universelle design indgår eller er indpakket i? Kan alle grupper komme derhen, finde det og købe det? 

Det giver anledning til, at vi i højere grad kigger på hele kæden af elementer, og hvordan de indbyrdes interagerer, når vi skal designe til alle. Hvis vi tager et eksempel som offentlig transport, er det ikke nok, at stoppestedet og bussen er universelt designet – vi bør også kigge på billetsystemet, ankomststedet eller streamingtjenesten, man hører musik med under turen, for at sørge for, at alle kan være med – hele vejen igennem. 

I vores perspektiv med fokus på arkitekturen er det derfor værd at overveje i begyndelsen, om der kommer tiltag senere i processen, der gør det universelle design utilgængeligt og uanvendeligt – og om det kan forhindres på et tidligt stadie. 

Lad dig inspirere af eksempler på universelt design

På Rumsans fokuserer vi på, hvordan vi kan bruge universelt design til at designe social bæredygtig arkitektur. Men universelt design som retning eller tankegang kan i princippet være alt, som er designet: fra infrastruktur og trafik over IT-løsninger til produktdesign. Det handler om at leve op til vores forpligtelse til, at alle kan leve et ligeværdigt og selvhjulpent liv, som det også defineres i FN’s handicapkonvention

”Universelt design” betyder udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning. ”Universelt design” udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af personer med handicap, når der er behov derfor. [artikel 2 og 3]

Produkter for alle 

Denne brede palette var allerede tænkt ind, da arkitekten Ron Mace lancerede begrebet universelt design. Hans definition rummede både produkter og fysiske miljøer: at alle kan komme til og bruge alting – eller sagt på en anden måde: at alle dele af samfundet og ens liv er muliggjort for alle.

Vi kender alle sammen køkkenredskaberne, som oprindeligt var designet til at lette hverdagen for ældre eller personer med funktionsvanskeligheder i hænder eller arme. Og som faktisk i dag er blevet populære blandt alle, da de kan føles bedre eller lette at bruge. 

Vi skal tænke hele forløbet igennem 

Men selve produktet er kun én del af kæden. For hvad med supermarkedet? Eller emballagen, det universelle design indgår eller er indpakket i? Kan alle grupper komme derhen, finde det og købe det? 

Det giver anledning til, at vi i højere grad kigger på hele kæden af elementer, og hvordan de indbyrdes interagerer, når vi skal designe til alle. Hvis vi tager et eksempel som offentlig transport, er det ikke nok, at stoppestedet og bussen er universelt designet – vi bør også kigge på billetsystemet, ankomststedet eller streamingtjenesten, man hører musik med under turen, for at sørge for, at alle kan være med – hele vejen igennem. 

I vores perspektiv med fokus på arkitekturen er det derfor værd at overveje i begyndelsen, om der kommer tiltag senere i processen, der gør det universelle design utilgængeligt og uanvendeligt – og om det kan forhindres på et tidligt stadie. 

Lad dig inspirere af eksempler på universelt design

OXO, pr-foto

Video

No items found.

Galleri

No items found.
No items found.
Arkitekt
Bygherre / ordregiver
Ingeniør
Entrepenør
Med støtte fra
Realiseret

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at kigge på

Disclaimer

Rumsans ønsker at inspirere og informere om universelt design. Selv når der blot er tale om en detalje, tager vi den med, hvis det kan være til inspiration for andre.