Arkitektur for alle: introduktion til universelt design

Artikel
Et billede af Rigsdagen indefra i Tyskland.
No items found.

Universelt design handler om at designe til menneskelig diversitet. Ved at nedbryde opdelingen af mennesker med og uden funktionsnedsættelser bliver universelt design til den arkitekturretning, der skaber rum til alle. Det handler ikke blot om adgangen, men om muligheden for at deltage og få oplevelser.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op

Alle mennesker oplever at have forskellige behov på forskellige tidspunkter i deres liv. Samtidig anerkender man i universelt design også, at nogle mennesker har en midlertidig eller permanent funktionsnedsættelse. For at undgå særlige tiltag til en særlig gruppe indeholder universelt design en vision om et byggeri, der er for alle mennesker uanset alder, køn, etnicitet eller funktionsevne. Det betyder, at universelt design rummer muligheden for såvel sanselige, stimulerende og oplevelsesmæssige tiltag som funktionelle og praktiske tiltag.

Et middel til inklusion

Universelt design er et middel til ligeværdighed for og inklusion af alle slags mennesker i samfundet. Universelt design arbejder for at udvide forståelsen af brugere og tilbyder dermed en holistisk tilgang til forholdet mellem krop og form, bruger og løsning.¹

Universelt design er ikke et lag, man kan lægge ned over et projekt i sidste øjeblik, som mange måske har været vant til med tilgængelighed. Tilgængelighed er blevet synonymt med bygningsreglementets krav og kan let blive en form for add-on-løsninger, der optræder som et æstetisk utilfredsstillende eller besværligt ekstra lag.²

Universelt design skal derimod betragtes som et mindset, der er indarbejdet fra begyndelsen for at skabe arkitektur, som er både er inkluderende og æstetisk tilfredsstillende – og på den måde skaber brugskvalitet og gode oplevelser.

Universelt design skaber gensidig værdi

Arkitektur, der kan rumme flest mulige forskellige mennesker, skaber værdi i et samfund. Som designideologi er universelt design ved at vinde indpas i arkitekturen som en måde at tænke bygninger og udearealer på, der ikke blot fokuserer på, at de skal være tilgængelige, men inkluderende for alle.

Universelt design arbejder for at at nedbryde opdelingen af personer med funktionsnedsættelse og personer uden. Visionen er at skabe fysiske rammer, der kan bruges af alle mennesker og give alle oplevelser i alle faser af livet. Det handler dog ikke blot om at inkludere som en form for filantropi, men om at skabe fysiske rammer, der gør det muligt for samfundet at fungere.

Hvis vi sørger for, at alle kan få og have et arbejde, studere eller gå på indkøb – uanset hvem og hvordan de er – skaber det værdi for både den enkelte person og samfundet som helhed. Både kemilæreren og eleven i folkeskolen kan sagtens have nogle specifikke og individuelle behov og samtidig gå i skole eller på arbejde – men kun hvis faglokalet er designet til alle. Og sådan mindsker vi behovet for efterfølgende specialløsninger og øger deltagelsen bredt i befolkningen.

Alle mennesker oplever at have forskellige behov på forskellige tidspunkter i deres liv. Samtidig anerkender man i universelt design også, at nogle mennesker har en midlertidig eller permanent funktionsnedsættelse. For at undgå særlige tiltag til en særlig gruppe indeholder universelt design en vision om et byggeri, der er for alle mennesker uanset alder, køn, etnicitet eller funktionsevne. Det betyder, at universelt design rummer muligheden for såvel sanselige, stimulerende og oplevelsesmæssige tiltag som funktionelle og praktiske tiltag.

Et middel til inklusion

Universelt design er et middel til ligeværdighed for og inklusion af alle slags mennesker i samfundet. Universelt design arbejder for at udvide forståelsen af brugere og tilbyder dermed en holistisk tilgang til forholdet mellem krop og form, bruger og løsning.¹

Universelt design er ikke et lag, man kan lægge ned over et projekt i sidste øjeblik, som mange måske har været vant til med tilgængelighed. Tilgængelighed er blevet synonymt med bygningsreglementets krav og kan let blive en form for add-on-løsninger, der optræder som et æstetisk utilfredsstillende eller besværligt ekstra lag.²

Universelt design skal derimod betragtes som et mindset, der er indarbejdet fra begyndelsen for at skabe arkitektur, som er både er inkluderende og æstetisk tilfredsstillende – og på den måde skaber brugskvalitet og gode oplevelser.

Universelt design skaber gensidig værdi

Arkitektur, der kan rumme flest mulige forskellige mennesker, skaber værdi i et samfund. Som designideologi er universelt design ved at vinde indpas i arkitekturen som en måde at tænke bygninger og udearealer på, der ikke blot fokuserer på, at de skal være tilgængelige, men inkluderende for alle.

Universelt design arbejder for at at nedbryde opdelingen af personer med funktionsnedsættelse og personer uden. Visionen er at skabe fysiske rammer, der kan bruges af alle mennesker og give alle oplevelser i alle faser af livet. Det handler dog ikke blot om at inkludere som en form for filantropi, men om at skabe fysiske rammer, der gør det muligt for samfundet at fungere.

Hvis vi sørger for, at alle kan få og have et arbejde, studere eller gå på indkøb – uanset hvem og hvordan de er – skaber det værdi for både den enkelte person og samfundet som helhed. Både kemilæreren og eleven i folkeskolen kan sagtens have nogle specifikke og individuelle behov og samtidig gå i skole eller på arbejde – men kun hvis faglokalet er designet til alle. Og sådan mindsker vi behovet for efterfølgende specialløsninger og øger deltagelsen bredt i befolkningen.

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Også værd at læse