Netværksmøde: Diskuter natur og uderum med dine kollegaer

Spottet
Bænk, busk, græs, træstammer i baggrunden.
No items found.
Foto: Victoria Linn Lygum

Der er behov for rekreative udeområder, som er for alle. Hvordan gør vi det i praksis? Netop det spørgsmål tager Bygherreforeningens Netværk for Universelt Design og Tilgængelighed op den 28. september 2022. Det foregår i Aboretet i Hørsholm, hvor den nyeste forskning præsenteres.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op

De fleste af os holder af at være i naturen, og det er tilmed sundt for os, men naturen er vild og derfor ikke altid lige tilgængelig, og her er udfordringen at skabe adgang til rekreative udeområder på en ubesværet måde. Hvordan gør vi det? Og hvordan laver vi den bedst mulige kobling mellem natur, universelt design, tilgængelighed og sundhedsdesign?

Det er omdrejningspunktet på netværksmødet arrangeret af Bygherreforeningen i samarbejde med BUILD, Aalborg Universitet. Det bliver i år bliver afholdt i den 25 hektar store forstbotaniske have Aboretet i Hørsholm. Dagen byder bl.a. på en rundvisning og et oplæg om rekreative udeområder.

Bygherreforeningen faciliterer nemlig et netværk, du kan deltage i, hvis du ønsker møde at kollegaer fra branchen og at få nye perspektiver på dit arbejde med universelt design og tilgængelighed. Netværket mødes to gange årligt for sammen at besøge et udvalgt stykke arkitektur.

Her er rammerne sat for, at medlemmerne kan diskutere den seneste forskning, nye ideer samt hvordan man kan omsætte ny viden til praksis. Hver gang er der oplægsholdere udefra. Og denne gang er det altså rekreative områder, der er tema.

Du kan tilmelde dig netværket her

Program for netværksdagen

09:30-09:45 Velkommen og hilse på runde  
Hanne Ullum, vicedirektør & Annemarie Maingot, konsulent, Bygherreforeningen

09:45-10:30 En helende natur - for alle: Move Green Lab
Det ligger i naturens natur at være vild og, i hvert fald i nogen grad, utilgængelig. Det er naturens præmis. Det er for længst bevist, at der er en positiv relation natur og sundhed imellem. Men lever man med en fysisk funktionsnedsættelse, hvordan indgår man så i den relation? Og hvad betyder det for folkesundheden, at en stor gruppe af mennesker på tværs af køn, aldersgrupper og baggrunde ikke kan nyde godt af det store sundhedsfremmende potentiale, der ligger i at bevæge og opholde sig i naturen?

Move Green er en forskningsbaseret videns- og formidlingsplatform med afsæt i etablering af et 1:1 demonstrations-, forsknings- og afprøvningslaboratorium (Move Green Lab) i Arboretet i Hørsholm. Formålet med Move Green er at forske i design, sundhed og brug af naturmiljøer specifikt designet til at være tilgængelige og sundhedsfremmende for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.

Ulrika Stigsdotter giver en status på Move Green projektet, udfordringer ift. etableringen af anlægget og et kig ind i de erfaringer, man har gjort sig indtil videre. Ulrika Stigsdotter, professor i landskabsarkitektur, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet  

10:30-10:45 Pause  

10:45-12:00 Rundvisning i Aboretets terapihave Nacadia og helseskoven Octovia

Udover Danmarks største samling af træer og buske danner Aboretet også ramme om den vilde skovhave, terapihaven Nacadia®, og helseskoven Octovia®. Begge anlæg er del af IGN’s Natur, Sundhed og Design Laboratorium og fungerer som demonstrations-, uddannelses- og forskningsmiljø, der bidrager til forståelsen af grønne områders indvirkning på hhv. sundheds- og rehabiliteringsprocesser og menneskers mentale sundhed og følelse af livskvalitet.

Designet af begge haver bygger på viden om, hvordan en række specifikke naturkvaliteter, eller oplevelsesværdier, påvirker os positivt. Anlæggene fungerer dermed som gode indikatorer på, hvordan vi kan udforme nye og forbedre eksisterende grønne områder med henblik på at fremme menneskers sundhed, herunder reducere stress.

Rundvisning ved Ulrika Stigsdotter, professor i landskabsarkitektur, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

12:00-12:45 Frokost

12:45-13:10 Bordet rundt
Faciliteret af Victoria Lynn Lygum, adjunkt, BUILD

13:10-13:30 En gåtur på to-mands hånd - i grupper går vi en tur ud i Aboretet til en snak om ønsker og idéer til netværket i 2023.  

13:30-13:45 Eftermiddagskaffe

13:45-14:00 Opsamling i plenum

Faciliteret af Victoria Lynn Lygum, adjunkt, BUILD

14:00-14:30 Design af tilgængelige og sundhedsfremmende grønne områder for mennesker med bevægelseshandicap

En introduktion til Marie Christoffersen Gramkows ph.d afhandling (In)accessible Landscapes - Designing accessible and health-promoting green spaces for people with mobility disabilities (2021)’. Afhandlingen blev forsvaret i 2021 og er del af forskningsprojektet Move Green.  
Marie Gramkow, adjunkt, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

14:30-15:00 Tilgængelighed i rekreative områder - erfaringer fra den praktiske hverdag
Vi afslutter dagen med et oplæg fra netværkets Jacob Deichmann. Jacob giver et kig ind i en række cases, han har observeret og sit perspektiv på de udfordringer, der ofte opstår i forbindelse med anlæg af rekreative områder. Også i forbindelse med projekter, der markedsføres specifikt som ‘tilgængelige’.  
Jacob Deichmann, specialist, chefkonsulent, Rambøll

15:00-15:15 Afrunding
Hanne Ullum, vicedirektør & Annemarie Maingot, konsulent, Bygherreforeningen

15:15 Tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes

De fleste af os holder af at være i naturen, og det er tilmed sundt for os, men naturen er vild og derfor ikke altid lige tilgængelig, og her er udfordringen at skabe adgang til rekreative udeområder på en ubesværet måde. Hvordan gør vi det? Og hvordan laver vi den bedst mulige kobling mellem natur, universelt design, tilgængelighed og sundhedsdesign?

Det er omdrejningspunktet på netværksmødet arrangeret af Bygherreforeningen i samarbejde med BUILD, Aalborg Universitet. Det bliver i år bliver afholdt i den 25 hektar store forstbotaniske have Aboretet i Hørsholm. Dagen byder bl.a. på en rundvisning og et oplæg om rekreative udeområder.

Bygherreforeningen faciliterer nemlig et netværk, du kan deltage i, hvis du ønsker møde at kollegaer fra branchen og at få nye perspektiver på dit arbejde med universelt design og tilgængelighed. Netværket mødes to gange årligt for sammen at besøge et udvalgt stykke arkitektur.

Her er rammerne sat for, at medlemmerne kan diskutere den seneste forskning, nye ideer samt hvordan man kan omsætte ny viden til praksis. Hver gang er der oplægsholdere udefra. Og denne gang er det altså rekreative områder, der er tema.

Du kan tilmelde dig netværket her

Program for netværksdagen

09:30-09:45 Velkommen og hilse på runde  
Hanne Ullum, vicedirektør & Annemarie Maingot, konsulent, Bygherreforeningen

09:45-10:30 En helende natur - for alle: Move Green Lab
Det ligger i naturens natur at være vild og, i hvert fald i nogen grad, utilgængelig. Det er naturens præmis. Det er for længst bevist, at der er en positiv relation natur og sundhed imellem. Men lever man med en fysisk funktionsnedsættelse, hvordan indgår man så i den relation? Og hvad betyder det for folkesundheden, at en stor gruppe af mennesker på tværs af køn, aldersgrupper og baggrunde ikke kan nyde godt af det store sundhedsfremmende potentiale, der ligger i at bevæge og opholde sig i naturen?

Move Green er en forskningsbaseret videns- og formidlingsplatform med afsæt i etablering af et 1:1 demonstrations-, forsknings- og afprøvningslaboratorium (Move Green Lab) i Arboretet i Hørsholm. Formålet med Move Green er at forske i design, sundhed og brug af naturmiljøer specifikt designet til at være tilgængelige og sundhedsfremmende for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.

Ulrika Stigsdotter giver en status på Move Green projektet, udfordringer ift. etableringen af anlægget og et kig ind i de erfaringer, man har gjort sig indtil videre. Ulrika Stigsdotter, professor i landskabsarkitektur, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet  

10:30-10:45 Pause  

10:45-12:00 Rundvisning i Aboretets terapihave Nacadia og helseskoven Octovia

Udover Danmarks største samling af træer og buske danner Aboretet også ramme om den vilde skovhave, terapihaven Nacadia®, og helseskoven Octovia®. Begge anlæg er del af IGN’s Natur, Sundhed og Design Laboratorium og fungerer som demonstrations-, uddannelses- og forskningsmiljø, der bidrager til forståelsen af grønne områders indvirkning på hhv. sundheds- og rehabiliteringsprocesser og menneskers mentale sundhed og følelse af livskvalitet.

Designet af begge haver bygger på viden om, hvordan en række specifikke naturkvaliteter, eller oplevelsesværdier, påvirker os positivt. Anlæggene fungerer dermed som gode indikatorer på, hvordan vi kan udforme nye og forbedre eksisterende grønne områder med henblik på at fremme menneskers sundhed, herunder reducere stress.

Rundvisning ved Ulrika Stigsdotter, professor i landskabsarkitektur, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

12:00-12:45 Frokost

12:45-13:10 Bordet rundt
Faciliteret af Victoria Lynn Lygum, adjunkt, BUILD

13:10-13:30 En gåtur på to-mands hånd - i grupper går vi en tur ud i Aboretet til en snak om ønsker og idéer til netværket i 2023.  

13:30-13:45 Eftermiddagskaffe

13:45-14:00 Opsamling i plenum

Faciliteret af Victoria Lynn Lygum, adjunkt, BUILD

14:00-14:30 Design af tilgængelige og sundhedsfremmende grønne områder for mennesker med bevægelseshandicap

En introduktion til Marie Christoffersen Gramkows ph.d afhandling (In)accessible Landscapes - Designing accessible and health-promoting green spaces for people with mobility disabilities (2021)’. Afhandlingen blev forsvaret i 2021 og er del af forskningsprojektet Move Green.  
Marie Gramkow, adjunkt, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

14:30-15:00 Tilgængelighed i rekreative områder - erfaringer fra den praktiske hverdag
Vi afslutter dagen med et oplæg fra netværkets Jacob Deichmann. Jacob giver et kig ind i en række cases, han har observeret og sit perspektiv på de udfordringer, der ofte opstår i forbindelse med anlæg af rekreative områder. Også i forbindelse med projekter, der markedsføres specifikt som ‘tilgængelige’.  
Jacob Deichmann, specialist, chefkonsulent, Rambøll

15:00-15:15 Afrunding
Hanne Ullum, vicedirektør & Annemarie Maingot, konsulent, Bygherreforeningen

15:15 Tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse