Idékonkurrence: Neighborhoods for Generations

Spottet
Kvinde står i have, holder en vandkande, drivhuse bagved.
No items found.
Foto: Landsbyggefonden.

Demografisk udvikling, social ulighed og segregering. Det er udfordringer, som Landsbyggefonden adresserer med konkurrencen ”Neighborhoods for Generations”. Rumsans har samlet en pakke med udgivelser og værktøjer om inddragelse af unge og ældre - og hvordan man kan planlægge byrum til alle.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle

Må jeg sætte mig sammen med jer på bænken? Det er vigtigt at føle sig som en del af sin boligblok, opgang og sit kvarter – at have et fællesskab med sin nabo uanset alder. Netop det har Landsbyggefonden et tværfagligt fokus på i deres nylig udskrevne idékonkurrence ”Neighborhoods for Generations”, som henvender sig bredt til alle professionelle med interesse for social bæredygtighed og naboskab. Konkurrencen efterlyser idéer til, hvordan vi kan skabe social bæredygtige områder med betalelige boliger, hvor alle mennesker er glade for at bo. Og hvordan vi gentænker måden, vi planlægger, organiserer, lever og interagerer i vores byer på tværs af generationer.

De fire mest innovative idéer får økonomisk støtte og bistand til realisering i de to boligområder Axelborg i Horsens og Høje Gladsaxe i Storkøbenhavn. Tillige vil ti idéer blive udstillet ifm. UIA World Congress of Architects og Almene Boligdage.

Du kan læse mere om baggrunden, krav til konkurrencen, aflevering og jury her: www.neighbourhoodsforgenerations.com

Fristen for at uploade en idé er d. 17. februar 2023.

Vi har samlet lidt forskellig relevant viden og nogle værktøjer, som vi tidligere har omtalt på Rumsans. De peger på, hvordan vi kan sikre en mere inkluderende by eller boligområde, hvor alle kan være med uanset alder eller køn - og hvor alle kan føle sig trygge.

Publikation om hvordan vi får børn, unge og ældre til at bruge byen. Gennem undersøgelser af konkrete områder og designløsninger undersøger en forskningsgruppe i en ny publikation, hvordan vi kan skabe muligheder for, at alle – børn, unge og seniorer – bliver engagerede deltagere i byens rum.

Her City: FN-værktøj til inkluderende byplanlægning. Med en ambition om at samle de værktøjer der skaber øget lighed og inklusion i byplanlægning har FN Habitat i samarbejde med den svenske tænketank Global Utmaning lanceret Her City. Her kan du få konkrete bud på, hvordan du ved at inddrage og skabe bedre muligheder for piger, skaber bedre byer for alle.

Publikation fra Sundhedsstyrelsen: Brugbar by for seniorer. En by, som er brugbar for seniorer, er også brugbar for andre. Nu kan alle, som skal være med til at planlægge og udforme byer få indblik i livet som seniorer og en værktøjskasse til hjælp i to publikationer.

Placemaking kan skabe gode byrum for alle. I en ny udgivelse sætter projektet Placemaking in the Nordics fokus på placemaking som et greb til at skabe attraktive byrum. Gennem gode eksempler og konkrete metoder og processer får vi inspiration til, hvordan vi kan skabe trygge og attraktive byrum.

Pejlemærker til aldersinkluderende praksis. Du kan også læse den på engelsk her i en mere omfattende version. En fordansket og forkortet udgave af bogen “Age-Inclusive Public Space” ser dagens lys. Selvom den ikke rummer alle nuancer af originalen, som vores anmelder mente “aspirerer til at blive del af pensum på arkitektskolerne”, er den et godt udgangspunkt til at tænke videre.

Håndbog til planlæggeren: Aldersvenlig planlægning. En ny, norsk håndbog giver gode råd til kommuner og planlæggere til at skabe gode og aldersvenlige byer. For steder skal kunne rumme mennesker på tværs af alder og funktionsniveau, hvis vi skal have samfund, der i praksis er for alle.

Publikation og værktøjskasse: Safe Urban Spaces. Hvordan får vi skabt trygge og sikre byrum? SLA og Nordic Safe Cities har udviklet en værktøjskasse, der giver et svar på spørgsmålet. Et af værktøjerne handler om at inkludere frem for at ekskludere for at imødekomme flere forskellige brugerbehov i det offentlige rum.

Udgivelse: Trygge byrum for alle. Det Kriminalpræventive Råd har i samarbejde med Juul Frost Arkitekter udgivet en række anbefalinger til, hvordan man skaber eller styrker tryghed i det offentlige rum.

Boliger for livet. Vi bliver ældre og ældre. Og det er noget, der stiller krav til fremtidens boligudbud. To udgivelser sætter fokus på udbuddet og behovet for boliger til ældre og seniorer i fremtiden og giver indsigt i den befolkning, der i dag og i fremtiden er fyldt 65 år.

Må jeg sætte mig sammen med jer på bænken? Det er vigtigt at føle sig som en del af sin boligblok, opgang og sit kvarter – at have et fællesskab med sin nabo uanset alder. Netop det har Landsbyggefonden et tværfagligt fokus på i deres nylig udskrevne idékonkurrence ”Neighborhoods for Generations”, som henvender sig bredt til alle professionelle med interesse for social bæredygtighed og naboskab. Konkurrencen efterlyser idéer til, hvordan vi kan skabe social bæredygtige områder med betalelige boliger, hvor alle mennesker er glade for at bo. Og hvordan vi gentænker måden, vi planlægger, organiserer, lever og interagerer i vores byer på tværs af generationer.

De fire mest innovative idéer får økonomisk støtte og bistand til realisering i de to boligområder Axelborg i Horsens og Høje Gladsaxe i Storkøbenhavn. Tillige vil ti idéer blive udstillet ifm. UIA World Congress of Architects og Almene Boligdage.

Du kan læse mere om baggrunden, krav til konkurrencen, aflevering og jury her: www.neighbourhoodsforgenerations.com

Fristen for at uploade en idé er d. 17. februar 2023.

Vi har samlet lidt forskellig relevant viden og nogle værktøjer, som vi tidligere har omtalt på Rumsans. De peger på, hvordan vi kan sikre en mere inkluderende by eller boligområde, hvor alle kan være med uanset alder eller køn - og hvor alle kan føle sig trygge.

Publikation om hvordan vi får børn, unge og ældre til at bruge byen. Gennem undersøgelser af konkrete områder og designløsninger undersøger en forskningsgruppe i en ny publikation, hvordan vi kan skabe muligheder for, at alle – børn, unge og seniorer – bliver engagerede deltagere i byens rum.

Her City: FN-værktøj til inkluderende byplanlægning. Med en ambition om at samle de værktøjer der skaber øget lighed og inklusion i byplanlægning har FN Habitat i samarbejde med den svenske tænketank Global Utmaning lanceret Her City. Her kan du få konkrete bud på, hvordan du ved at inddrage og skabe bedre muligheder for piger, skaber bedre byer for alle.

Publikation fra Sundhedsstyrelsen: Brugbar by for seniorer. En by, som er brugbar for seniorer, er også brugbar for andre. Nu kan alle, som skal være med til at planlægge og udforme byer få indblik i livet som seniorer og en værktøjskasse til hjælp i to publikationer.

Placemaking kan skabe gode byrum for alle. I en ny udgivelse sætter projektet Placemaking in the Nordics fokus på placemaking som et greb til at skabe attraktive byrum. Gennem gode eksempler og konkrete metoder og processer får vi inspiration til, hvordan vi kan skabe trygge og attraktive byrum.

Pejlemærker til aldersinkluderende praksis. Du kan også læse den på engelsk her i en mere omfattende version. En fordansket og forkortet udgave af bogen “Age-Inclusive Public Space” ser dagens lys. Selvom den ikke rummer alle nuancer af originalen, som vores anmelder mente “aspirerer til at blive del af pensum på arkitektskolerne”, er den et godt udgangspunkt til at tænke videre.

Håndbog til planlæggeren: Aldersvenlig planlægning. En ny, norsk håndbog giver gode råd til kommuner og planlæggere til at skabe gode og aldersvenlige byer. For steder skal kunne rumme mennesker på tværs af alder og funktionsniveau, hvis vi skal have samfund, der i praksis er for alle.

Publikation og værktøjskasse: Safe Urban Spaces. Hvordan får vi skabt trygge og sikre byrum? SLA og Nordic Safe Cities har udviklet en værktøjskasse, der giver et svar på spørgsmålet. Et af værktøjerne handler om at inkludere frem for at ekskludere for at imødekomme flere forskellige brugerbehov i det offentlige rum.

Udgivelse: Trygge byrum for alle. Det Kriminalpræventive Råd har i samarbejde med Juul Frost Arkitekter udgivet en række anbefalinger til, hvordan man skaber eller styrker tryghed i det offentlige rum.

Boliger for livet. Vi bliver ældre og ældre. Og det er noget, der stiller krav til fremtidens boligudbud. To udgivelser sætter fokus på udbuddet og behovet for boliger til ældre og seniorer i fremtiden og giver indsigt i den befolkning, der i dag og i fremtiden er fyldt 65 år.

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse